Het is toegestaan om voor eigen gebruik geluidsopnames te maken van gesprekken met medewerkers van Waterschap De Dommel. Dit geldt zowel voor face-to-face contact als voor een gesprek via de telefoon. We stellen het wel op prijs als u ons van tevoren laat weten dat u een opname maakt. Indien wij geluidsopnames willen maken van een gesprek, zullen wij dit vooraf aankondigen. Waterschap De Dommel heeft op basis van de richtlijnen van de Nationale Ombudsman spelregels opgesteld.