Het is toegestaan om voor eigen gebruik geluidsopnames te maken van gesprekken met medewerkers van Waterschap De Dommel. Dit geldt zowel voor face-to-face contact als voor een gesprek via de telefoon. We stellen het wel op prijs als u ons van tevoren laat weten dat u een opname maakt. Indien wij geluidsopnames willen maken van een gesprek, zullen wij dit vooraf aankondigen. Waterschap De Dommel heeft op basis van de richtlijnen van de Nationale Ombudsman spelregels opgesteld.

Spelregels voor het maken van geluidsopname

  • U maakt van te voren duidelijk dat u een geluidsopname wilt maken.
  • Waterschap De Dommel staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt Waterschap De Dommel een alternatief aan.
  • U verstrekt aan Waterschap De Dommel een kopie van de opname als Waterschap De Dommel dat wenst (of vice versa indien Waterschap De Dommel de opname maakt).
  • In een geluidsopname wordt niet geknipt of geplakt, tenzij dit wordt medegedeeld. Dit geldt zowel voor Waterschap De Dommel als voor u.
  • Geluidsopnamen worden niet zonder toestemming verstrekt aan derden en niet openbaar gemaakt.

Geen toestemming voor geluidsopname?

Krijgt u geen toestemming voor het maken van een geluidsopname? Dan kunt u de medewerker om een toelichting vragen. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u een klacht indienen bij Waterschap De Dommel.

Geen recht op het maken van beeldopnamen

Van een gesprek met een medewerker van Waterschap De Dommel mogen zonder toestemming nooit beeldopnamen worden gemaakt.

Heeft u gevonden wat u zocht?