Geluidsopnamen maken

Je mag voor eigen gebruik geluidsopnames maken van gesprekken met medewerkers van het waterschap. Dit geldt voor face-to-face contact en voor een telefoongesprek. We stellen het op prijs als je ons van te voren vertelt dat je het gesprek opneemt. Als wij geluidsopnames willen maken van een gesprek, vertellen wij dit altijd van te voren.

Spelregels voor het maken van geluidsopname

  • Je maakt van te voren duidelijk dat je een geluidsopname wilt maken.
  • Wij staan het maken van een geluidsopname toe, behalve als er belangrijke redenen zijn om dit niet te doen. In dat geval bieden we een andere mogelijkheid aan.
  • Je geeft het waterschap een kopie van de opname als wij dat willen (of andersom als wij de opname maken).
  • In een geluidsopname wordt niet geknipt of geplakt, behalve als dit wordt medegedeeld. Dit geldt voor het waterschap en voor jou.
  • Geluidsopnamen worden niet zonder toestemming gedeeld met derden en niet openbaar gemaakt.

Geen toestemming voor geluidsopname?

Van een gesprek met een medewerker van Waterschap De Dommel mogen zonder toestemming nooit geluidsopnamen worden gemaakt.

Geen recht op het maken van beeldopnamen

Van een gesprek met een medewerker van Waterschap De Dommel mogen zonder toestemming nooit beeldopnamen worden gemaakt.