Heb je een vergunning of een bedrijfswaterplan voor het oppompen van water uit de grond? Dan moet je vóór 1 februari 2024 aan ons doorgeven hoeveel water je hebt opgepompt.

Voorwaarden grondwateronttrekking

  • Heb je één vergunning voor meerdere putten? Tel dan de hoeveelheid opgepompt water van alle putten bij elkaar op.
  • Heb je meerdere vergunningen? Vul dan voor elke vergunning een aparte opgave in. Let op het nummer dat op de vergunning staat (Z-nummer)!
  • Als je een goedgekeurd bedrijfswaterplan hebt, vul je de opgave in. Ook als je beregent onder de algemene regels met een goedgekeurd bedrijfswaterplan, moet je de opgave doen.
  • Als je géén grondwater hebt opgepompt, zet je een 0 (nul) in de opgave.

Vul opgave grondwateronttrekking in

Waar vind ik mijn vergunning nummer (Z-nummer)?

Jouw vergunning nummer (Z-nummer) vind je op het opgave formulier. Dit komt overeen met je vergunning en/of afhandelingsbrief van het bedrijfswaterplan.

Waarom moet ik opgave doen?

Dat staat in Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024. Hierin staat dat het wettelijk verplicht is om een registratie bij te houden en jaarlijks opgave te doen van de hoeveelheid opgepompt grondwater.

Wat als ik geen opgave doe?

Als je geen opgave doet, ben je in overtreding. Waterschap De Dommel kan hiertegen optreden door het nemen van bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke maatregelen.

Wat als ik de opgepompte hoeveelheid niet weet?

Je doet een schatting van de opgepompte hoeveelheid. Dit kan het best door de draaiuren van de pomp te vermenigvuldigen met het debiet van de pomp.

Ik heb geen debietmeter, wat nu?

Een meter met een nauwkeurigheid van 95% is wettelijk verplicht, maar met een urenteller nemen we ook genoegen.

Ik heb geen grondwater opgepompt, moet ik toch opgave doen?

Ja, ook als je geen grondwater hebt opgepompt, dan moet je opgave doen. In dat geval vul je 0 in.

Zijn er kosten verbonden aan deze opgave?

Nee er zijn geen kosten verbonden aan deze opgave.

Ik heb meer vergunningen, wat dan?

Dan doe je de opgave voor elke vergunning apart. Let hierbij op het vergunning nummer (Z-nummer).

Heb je één vergunning voor meer putten?

Je telt de grondwateronttrekking van de putten bij elkaar op.

Ik ben in het bezit van een goedgekeurd bedrijfswaterplan en/of vergunning moet ik dan apart opgave doen?

Ja, onttrekking op basis van een vergunning en/of goedgekeurd bedrijfswaterplan moet apart worden ingevoerd en worden ook apart door ons bijgehouden.

Staat jouw vraag er niet bij?

Neem contact met ons op via: 0411 618 618.

Regels