Heeft u een vergunning of een bedrijfswaterplan voor het oppompen van water uit de bodem van de grond? Dan moet u elk jaar aan ons melden hoeveel water u heeft opgepompt.

Debietmeter

Heeft u een vergunning om water uit de bodem te mogen oppompen? Dan moet u bijhouden en melden hoeveel water u onttrokken heeft. In de Waterwet staat dat u hiervoor een debietmeter moet gebruiken. Deze meet in leidingen de doorstroming (massa of volume) van opgepompt water per tijdseenheid (het debiet). Informatie over deze meter krijgt u bij verkopers van spullen voor het beregenen van (gras)land.

Meer informatie over de Waterwet

Volgens Artikel 6.11 lid 2 van het Waterbesluit moet u het opgepompte grondwater tenminste 95 procent nauwkeurig meten.

Artikel 6.11 lid 2

Degene die water uit de bodem oppompt of water infiltreert, meet in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater of geïnfiltreerd water met een nauwkeurigheid van ten minste 95%. Voor kortdurende of onttrekkingen gebonden aan seizoen of infiltraties kan er in de vergunning voor het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water of, indien geen vergunning is vereist, worden bepaald dat de hoeveelheid over een kortere tijd wordt gemeten.

In de toelichting op de artikelen (memorie van toelichtingen) verwijst de Rijksoverheid indirect naar de debietmeter.

Memorie van toelichtingen, artikel 6.11

Pompt u water uit de bodem op of laat u water wegzakken in de bodem (infiltreren van water)? Dan moet u elke drie maanden meten hoeveel grondwater u heeft opgepompt. Dat moet 95% nauwkeurig zijn. Met bestaande watermeters kunt u dit goed meten. Daarom zijn lagere metingen niet goed.

Vragen?

Neem contact met ons op via: (0411) 618 618.