Heeft u een vergunning of een bedrijfswaterplan voor het oppompen van water uit de bodem van de grond? Dan moet u jaarlijks de hoeveelheid opgepompt water aan ons doorgeven.

Debietmeter

Wanneer u een vergunning heeft om water uit de bodem te mogen oppompen, moet u bijhouden en doorgeven hoeveel water er van de grond onttrokken is. in De Waterwet staat dat hiervoor een debietmeter gebruikt moet worden. Een debietmeter is een meter waarmee onder andere in leidingen de doorstroming (als massa of volume) van opgepompt water per tijdseenheid (het debiet) gemeten kan worden. Voor informatie over het kopen, het gebruik en onderhoud van debietmeters, verwijzen wij u naar de verkopers van benodigdheden voor het beregenen van (gras)land.

Meer informatie over de Waterwet

Toen de Waterwet inging, heeft de Rijksoverheid ervoor gekozen om iets te doen aan onvolledige of niet juiste metingen en registraties. Artikel 6.11 lid 2 van het Waterbesluit geeft aan dat de meting van de hoeveelheid opgepompt water uit de bodem van de grond tenminste 95 procent nauwkeurig moet zijn.

Artikel 6.11 lid 2

Degene die water uit de bodem oppompt of water infiltreert, meet in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater of geïnfiltreerd water met een nauwkeurigheid van ten minste 95%. Voor kortdurende of onttrekkingen gebonden aan seizoen of infiltraties kan er in de vergunning voor het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water of, indien geen vergunning is vereist, worden bepaald dat de hoeveelheid over een kortere tijd wordt gemeten.
In de toelichting op de artikelen (Memorie van toelichtingen) die is opgesteld toen het Waterbesluit in werking trad, verwijst de Rijksoverheid indirect naar de debietmeter.

Memorie van toelichtingen, artikel 6.11

Pompt u water uit de bodem op of laat u water wegzakken in de bodem (infiltreren van water)? Dan moet u elk kwartaal de hoeveelheid opgepompt grondwater met nauwkeurigheid van 95% meten. Met bestaande watermeters kan er goed op deze maatstaaf gemeten worden. Daarom worden testresultaten met een lager resultaat niet mag. Dit was bij de Grondwaterwet nog wel mogelijk.

Neem bij vragen contact met ons op via: 0411- 618 618