Heeft u een vergunning of een bedrijfswaterplan voor het oppompen van water uit de grond? Dan moet u vóór 1 februari 2023 aan ons doorgeven hoeveel water u heeft opgepompt.

Voorwaarden grondwateronttrekking

  • Heeft u één vergunning voor meerdere putten? Tel dan de hoeveelheid opgepompt water van alle putten bij elkaar op.
  • Heeft u meerdere vergunningen? Vul dan voor elke vergunning een aparte opgave in. Let op het nummer dat op de vergunning staat (Z-nummer)!
  • Als u een goedgekeurd bedrijfswaterplan heeft, vult u de opgave in. Ook als u beregent onder de algemene regels met een goedgekeurd bedrijfswaterplan, moet u opgave doen.
  • Als u géén grondwater heeft opgepompt, zet u een 0 (nul) in de opgave.

Vul opgave grondwateronttrekking in

Waar vind ik mijn vergunning nummer (Z-nummer)?

Uw vergunning nummer (Z-nummer) vindt u op het opgave formulier. Dit komt overeen met uw vergunning en/of afhandelingsbrief van het bedrijfswaterplan.

Waarom moet ik opgave doen?

Dat staat in het Waterbesluit. Hierin staat dat het wettelijk verplicht is om een registratie bij te houden en jaarlijks opgave te doen van de hoeveelheid opgepompt grondwater.

Wat als ik geen opgave doe?

Als u geen opgave doet, bent u in overtreding. Waterschap De Dommel kan hiertegen optreden door het nemen van bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke maatregelen.

Wat als ik de opgepompte hoeveelheid niet weet?

U doet een schatting van de opgepompte hoeveelheid. Dit kan het best door de draaiuren van de pomp te vermenigvuldigen met het debiet van de pomp.

Ik heb geen debietmeter, wat nu?

Een meter met een nauwkeurigheid van 95% is wettelijk verplicht, maar met een urenteller nemen we ook genoegen.

Ik heb geen grondwater opgepompt, moet ik toch opgave doen?

Ja, ook als u geen grondwater heeft opgepompt, dan moet u opgave doen. In dat geval vult u 0 in.

Zijn er kosten verbonden aan deze opgave?

Nee er zijn geen kosten verbonden aan deze opgave.

Ik heb meer vergunningen, wat dan?

Dan doet u de opgave voor elke vergunning apart. Let hierbij op het vergunning nummer (Z-nummer).

Heeft u één vergunning voor meer putten?

U telt de grondwateronttrekking van de putten bij elkaar op.

Ik ben in het bezit van een goedgekeurd bedrijfswaterplan en/of vergunning moet ik dan apart opgave doen?

Ja, onttrekking op basis van een vergunning en/of goedgekeurd bedrijfswaterplan moet apart worden ingevoerd en worden ook apart door ons bijgehouden.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem contact met ons op via: 0411 618 618.