Heeft u een vergunning of een bedrijfswaterplan voor het oppompen van water uit de grond. Dan moet u vóór 1 februari 2022 aan ons doorgeven hoeveel water u heeft opgepompt.

Voorwaarden grondwateronttrekking

  • Heeft u één vergunning voor meerdere putten? Tel dan de hoeveelheid opgepompt water van alle putten bij elkaar op.
  • Heeft u meerdere vergunningen? Vul dan voor elke vergunning een aparte opgave in. Let op het nummer dat op de vergunning staat (Z-nummer)!
  • Als u een goedgekeurd bedrijfswaterplan heeft, vult u de opgave in. Ook als u beregent onder de algemene regels met een goedgekeurd bedrijfswaterplan, moet u opgave doen.
  • Als u géén grondwater heeft opgepompt, zet u een 0 (nul) in de opgave.

Van 15 december 2021 tot 1 februari 2022 kunt u hier uw grondwateropgave voor 2021 invullen.

Geef uw grondwateropgave 2021 door

Debietmeter

U heeft een vergunning of een bedrijfswaterplan voor het oppompen van water uit de grond. Daarom moet u bijhouden hoeveel water u onttrokken heeft. Hiervoor heeft u een debietmeter nodig (zie artikel 6.11 lid 2 van de Waterwet).

Vragen over de opgave 2021?

Neem contact met ons op via: (0411) 618 618.

Regels