Problemen door te veel grondwater kunnen verschillende oorzaken hebben. De oorzaak is belangrijk om antwoord te geven op de vraag wie verantwoordelijk is voor de grondwateroverlast. Is dat het waterschap, de gemeente of de particuliere eigenaar? 

Het najaar van 2023 en de winter van 2023/2024 was extreem nat. Behalve ondergelopen weilanden en overstroomde sloten stond ook het grondwater extreem hoog.

Het grondwater zit normaal gesproken op veel plekken diep. Dit komt omdat een groot deel van ons beheergebied op hoge en droge zandgrond ligt. In veel gevallen ligt het grondwater daarom ook onder het niveau van kelders. Door te veel regen kan op sommige plekken het grondwater zo hoog komen te staan, dat het boven het niveau van keldervloeren en convectorputten komt. Als dat leidt tot problemen, noemen we dat grondwateroverlast. Meer informatie over grondwateroverlast.(externe link)

Een natte kelder, wat nu?

Een hoge grondwaterstand kan leiden tot overlast en soms tot schade. Bijvoorbeeld in de vorm van natte kelders en kruipruimten. Heb je last van een natte kelder? Of heb je water in de convectorput? Dan ben je in eerste instantie zelf verantwoordelijk om de ruimtes waterdicht te maken. Dit is landelijk zo geregeld. Grondwater leidt namelijk meestal niet tot problemen als ruimtes waterdicht zijn.

Heb je nooit eerder grondwateroverlast gehad? Dan is het vaak géén blijvend probleem. Het is vooral een vervelend gevolg van extreme hoeveelheid neerslag en de ongewoon hoge grondwaterstanden. Het waterschap kan hier niets aan doen.

Overlopende sloten en verstopte duikers

Door de vele regen lopen er ook sloten over. Soms zit ook een duiker verstopt. Dan doe je een melding over water.  Is er werk aan de sloot nodig, zodat het water weer goed wegloopt? Dan ondernemen wij actie.