"Als secretaris-directeur heb ik verschillende rollen. Als secretaris ben ik eerste adviseur van het dagelijks en het algemeen bestuur. Ik sluit aan bij alle vergaderingen van het bestuur. Samen met de watergraaf onderteken ik alle besluiten van het bestuur. 

Henk Kielenstijn

Ik ben ook algemeen directeur en eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van onze producten en dienstverlening. Zo ben ik de verbinding tussen het bestuur en de organisatie. Samen met de andere directeuren en managers zet ik me dagelijks in voor een fijn en prettig werkklimaat. En voor een efficiënte uitvoering van bestuurlijke opdrachten. Het is ook aan mij om te zorgen dat we op tijd inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Zo is en blijft onze organisatie fit, ook in de toekomst.

Verder overleg ik als WOR-bestuurder regelmatig met de Ondernemingsraad over ontwikkelingen in onze organisatie. En over wat het beste is voor onze medewerkers. Ons waterschap heeft veel maatschappelijke partners waarmee we ook veel samenwerken. Ik ben als vertegenwoordiger van het waterschap regelmatig in overleg met hen. Ook ben ik actief in relevante netwerken."

Nevenfuncties

  •  Lid redactieadviesraad tijdschrift Het Waterschap, Den Haag (niet betaald)