Waterschap De Dommel wil zijn dienstverlening zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door ons bent behandeld. U kunt dan binnen 12 maanden een klacht indienen.

Klacht digitaal indienen

Heeft u een klacht over het gedrag van onze bestuurders of medewerkers? Vul dan het klachtenformulier in. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Klachtenformulier indienen

Wat gebeurt er met uw klacht?

  • Binnen tien werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging van onze klachtencoördinator. Dat is de persoon die alles regelt rondom uw klacht.
  • Wij stellen de bestuurder of ambtenaar waartegen u een klacht heeft  ingediend op de hoogte.
  • De klachtencoördinator neemt telefonisch contact met u op om uw klacht te bespreken. Hij bekijkt samen met u hoe uw klacht het beste kan worden behandeld. Misschien brengt hij u met deze ambtenaar of bestuurder in contact. Zo kunt u samen naar een oplossing zoeken. Komt er geen goede oplossing? Dan wordt uw klacht volgens de officiële regels van de klachtenverordening afgehandeld.
  • Bent u niet tevreden met de oplossing van uw klacht? Dan schakelt de klachtencoördinator de klachtenadviseur in. Deze onafhankelijke persoon neemt uw ingediende klacht in behandeling.
  • De klachtenadviseur onderzoekt uw ingediende klacht. Wij nodigen u en diegene(n) waartegen u een klacht heeft ingediend uit voor een gesprek. De klachtencoördinator maakt een verslag van dit gesprek.
  • De klachtenadviseur komt hierna met een advies. Dit advies deelt hij schriftelijk aan het dagelijks bestuur van het waterschap mede.
  • Het  bestuur van het waterschap moet binnen tien weken na ontvangst van uw klacht een standpunt hebben ingenomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met vier weken. Daarna ontvangt u het  besluit van het dagelijks bestuur. Ook de ambtenaar of bestuurder over wie de klacht gaat ontvangt dit besluit.

Jaarverslag

Het waterschap brengt ieder jaar schriftelijk verslag uit van de binnengekomen schriftelijke klachten.