Waterschap De Dommel wil zijn service zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent over de manier waarop je door ons bent behandeld. Je kunt dan binnen 12 maanden een klacht opsturen.

Klacht digitaal opsturen

Heb je een klacht over het gedrag van onze bestuurders of medewerkers? Vul dan het formulier in. Hiervoor heb je DigiD nodig.

Klacht insturen

Wat gebeurt er met je klacht?

  • Binnen tien werkdagen krijg je een bericht van onze klachtencoördinator dat de klacht is ontvangen. De klachtencoördinator is de persoon die alles regelt rondom de klacht.

  • Wij informeren de bestuurder of ambtenaar waartegen je een klacht hebt gestuurd.

  • De klachtencoördinator belt je op om de klacht te bespreken. Hij bekijkt samen met je hoe de klacht het beste kan worden behandeld. Misschien brengt hij je met de bestuurder of medewerker in contact. Zo kun je samen naar een oplossing zoeken. Komt er geen goede oplossing? Dan wordt de klacht volgens de officiële regels van de klachtenverordening(externe link) behandeld.

  • Ben je niet tevreden met de oplossing van jouw klacht? Dan vraagt de klachtencoördinator onze klachtenadviseur om hulp. Deze onafhankelijke persoon neemt jouw klacht in behandeling.

  • De klachtenadviseur onderzoekt de klacht. Je krijgt een uitnodiging voor een gesprek met de persoon waartegen je de klacht hebt opgestuurd. De klachtencoördinator maakt een verslag van dit gesprek.

  • De klachtenadviseur maakt een advies voor het dagelijks bestuur van het waterschap.

  • Het dagelijks bestuur moet binnen tien weken na ontvangst van jouw klacht een standpunt innemen. Deze periode kan één keer worden verlengd met vier weken. Daarna ontvang je het besluit van het dagelijks bestuur. Ook de bestuurder of medewerker over wie de klacht gaat ontvangt dit besluit.

Jaarverslag

Het waterschap brengt ieder jaar schriftelijk verslag uit van de binnengekomen schriftelijke klachten.