Waterschap De Dommel wil zijn dienstverlening zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door ons bent behandeld. U kunt dan binnen 12 maanden een klacht indienen.

Klacht digitaal indienen

Heeft u een klacht over het gedrag van onze bestuurders of medewerkers? Vul dan het klachtenformulier in. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Klachtenformulier indienen

  Wat gebeurt er met uw klacht?

  • Binnen tien werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging van onze klachtencoördinator. Dat is de persoon die alles regelt rondom uw klacht.
  • Wij stellen de bestuurder of ambtenaar waartegen u een klacht heeft  ingediend op de hoogte.
  • De klachtencoördinator neemt telefonisch contact met u op om uw klacht te bespreken. Hij bekijkt samen met u hoe uw klacht het beste kan worden behandeld. Misschien brengt hij u met deze ambtenaar of bestuurder in contact. Zo kunt u samen naar een oplossing zoeken. Komt er geen goede oplossing? Dan wordt uw klacht volgens de officiële regels van de klachtenverordening afgehandeld.
  • Bent u niet tevreden met de oplossing van uw klacht? Dan schakelt de klachtencoördinator de klachtenadviseur in. Deze onafhankelijke persoon neemt uw ingediende klacht in behandeling.
  • De klachtenadviseur onderzoekt uw ingediende klacht. Wij nodigen u en diegene(n) waartegen u een klacht heeft ingediend uit voor een gesprek. De klachtencoördinator maakt een verslag van dit gesprek.
  • De klachtenadviseur komt hierna met een advies. Dit advies deelt hij schriftelijk aan het dagelijks bestuur van het waterschap mede.
  • Het  bestuur van het waterschap moet binnen tien weken na ontvangst van uw klacht een standpunt hebben ingenomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met vier weken. Daarna ontvangt u het  besluit van het dagelijks bestuur. Ook de ambtenaar of bestuurder over wie de klacht gaat ontvangt dit besluit.