Heb je een klacht over onze manier van werken bij een aanbestedingsprocedure? Dan kun je gebruik maken van onze Klachtenregeling aanbesteden Waterschap De Dommel.

Klachtenprocedure bij aanbesteden

Het kan zijn dat je als ondernemer niet tevreden bent over hoe we met de aanbestedingsprocedure zijn omgegaan. Dat kan leiden tot een klacht. Hiervoor bestaat de Klachtenregeling aanbesteden Waterschap De Dommel. Het doel hiervan is om klachten over een aanbesteding op een makkelijke manier te behandelen.

Meld de klacht

Jouw klacht moet je digitaal melden. Vul de vragen zo precies en compleet mogelijk in.

Klacht over aanbesteden melden

Goed om te weten

  • Een klacht is een melding waarin je laat weten dat je het niet eens bent met de aanbesteding. Het kan ook om een onderdeel van de aanbesteding gaan.
  • De klacht moet te maken hebben met de Europese of nationale aanbestedingen, die onder de Aanbestedingswet vallen. Onder nationale aanbestedingen vallen ook meervoudige onderhandse aanbestedingen.
  • Je moet jouw klacht goed uitleggen.

Heb je een klacht over een aanbesteding? Lees dan eerst de "Klachtenregeling aanbesteden Waterschap De Dommel" en de  "Toelichting uniforme klachtenregeling aanbesteden".

Lees ook: