Heeft u een klacht over onze manier van werken bij een aanbestedingsprocedure? Dan kunt u gebruik maken van onze Klachtenregeling aanbesteden Waterschap De Dommel.

Klachtenprocedure bij aanbesteden

Het kan zijn dat u als ondernemer niet tevreden bent over hoe we met de aanbestedingsprocedure zijn omgegaan. Dat kan leiden tot een klacht. Hiervoor bestaat de Klachtenregeling aanbesteden Waterschap De Dommel. Het doel hiervan is om klachten over een aanbesteding op een makkelijke manier te behandelen.

Meld uw klacht

Uw klacht moet u digitaal melden. Vul de vragen zo precies en compleet mogelijk in.

Klacht over aanbesteden melden

Goed om te weten

  • Een klacht is een melding waarin u laat weten dat u het niet eens bent met de aanbesteding. Het kan ook om een onderdeel van de aanbesteding gaan.
  • De klacht moet te maken hebben met de Europese of nationale aanbestedingen, die onder de Aanbestedingswet vallen. Onder nationale aanbestedingen vallen ook meervoudige onderhandse aanbestedingen.
  • U moet uw klacht goed uitleggen.

Heeft u een klacht over een aanbesteding? Lees dan eerst de "Klachtenregeling aanbesteden Waterschap De Dommel" en de  "Toelichting uniforme klachtenregeling aanbesteden".

Lees ook: