Het waterschap heeft op basis van de Waterwet en de Waterschapswet voor het gehele gebied leggers voor oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden en keringen vastgesteld. De legger is een verzameling van tekeningen en documenten waarop het hele beheergebied van het waterschap staat. Daarbij horen alle stuwen, gemalen, duikers, waterkeringen (zoals een dijk), waterbergingsgebieden en waterlopen. We gebruiken de legger als wettelijk middel om ons gebied te beheren en te onderhouden.

Een legger bevat specifieke informatie over:

  • de ligging, afmetingen en vorm van de watergangen, waterkeringen en waterbergingsgebieden
  • de beschermingszones langs waterlopen en waterkeringen
  • wie verplicht is het onderhoud uit te voeren voor oppervlaktewateren, waterkeringen en kunstwerken

Ontwerp besluit gedeeltelijke aanpassing legger oppervlaktewaterlichamen 2018: beschermingszones op maat

Op 17 september 2019 heeft het dagelijks bestuur de Richtlijn Beschermingszones op maat vastgesteld.

Ga naar Ontwerpbesluit gedeeltelijke aanpassing legger oppervlaktewaterlichamen 2018: beschermingszones op maat

Leggerkaart

De kaarten van de leggers worden in een nieuw venster geopend. Klik op de links hieronder.

Heeft u gevonden wat u zocht?