De legger is een verzameling van tekeningen en documenten waarop het hele werkgebied van het waterschap staat. We gebruiken leggers om het gebied te besturen en te onderhouden. Leggers zijn vastgesteld vanuit de Waterwet en de Waterschapswet.

Wat staat er in een legger?

Een legger heeft gegevens over onze beken en sloten. Ook heeft de legger gegevens over de gebieden waar we water opvangen, over stuwen, gemalen, duikers, dijken en dammen. Het gaat om gegevens zoals:

  • de plaats;
  • de grootte,de lengte, de vorm;
  • de beschermingsstroken langs beken, sloten en dijken/dammen;
  • wie het onderhoud moet uitvoeren.

Ontwerpbesluit Legger Waterstaatswerken 2021 ter inzage

Het Ontwerpbesluit Legger Waterstaatswerken 2021 en de bijlagen liggen van 31 juli tot 11 september 2021 ter inzage.
Zie ook de Ontwerp Legger Waterstaatwerken 2021.

Leggerbesluiten

Kaarten

Bij elke legger hoort een kaart. De kaarten openen in een nieuw venster.