Het waterschap heeft op basis van de Waterwet en de Waterschapswet voor het gehele gebied leggers voor oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden en keringen vastgesteld. De legger is een verzameling van tekeningen en documenten waarop het hele beheergebied van het waterschap staat. Daarbij horen alle stuwen, gemalen, duikers, waterkeringen (zoals een dijk), waterbergingsgebieden en waterlopen. We gebruiken de legger als wettelijk middel om ons gebied te beheren en te onderhouden.

Een legger bevat specifieke informatie over:

  • de ligging, afmetingen en vorm van de watergangen, waterkeringen en waterbergingsgebieden
  • de beschermingszones langs waterlopen en waterkeringen
  • wie verplicht is het onderhoud uit te voeren voor oppervlaktewateren, waterkeringen en kunstwerken

Ontwerp Legger waterkeringen 2020

De afgelopen jaren heeft het waterschap enkele projecten uitgevoerd waarbij regionale keringen zijn aangepast. Deze aanpassingen zijn verwerkt op de kaart van de interim omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant. Deze verordening is op 1 november 2019 vastgesteld en op 5 november 2019 ingegaan. Nu de provinciale omgevingsverordening is gewijzigd moet ook de legger met regionale en overige keringen worden aangepast.

Ga naar:

Leggerbesluiten

Leggerkaart

De kaarten van de leggers worden in een nieuw venster geopend. Klik op de links hieronder.

Heeft u gevonden wat u zocht?