De legger is een verzameling van tekeningen en documenten waarop het hele werkgebied van het waterschap staat. Er zijn leggers voor onze beken en sloten en voor de gebieden waar we water opvangen. Ook zijn er leggers voor onze stuwen, gemalen, duikers, dijken en dammen. Deze leggers zijn vastgesteld vanuit de Waterwet en de Waterschapswet. We gebruiken ze om ons gebied te besturen en te onderhouden.

Wat staat er in een legger?

Een legger heeft gegevens over onze beken en sloten. Ook heeft de legger gegevens over de gebieden waar we water opvangen en voor onze stuwen, gemalen, duikers, dijken en dammen. Het gaat om:

  • de plaats hiervan;
  • de grootte, lengte en/of vorm  hiervan;
  • de beschermingsstroken langs beken, sloten en dijken/dammen;
  • wie het onderhoud hieraan moet uitvoeren.

 

Leggerbesluiten

Leggerkaart

De kaarten van de leggers worden in een nieuw venster geopend. Klik op de links hieronder.

Heeft u gevonden wat u zocht?