De legger is een verzameling van tekeningen en documenten waarop het hele werkgebied van het waterschap staat. Er zijn leggers voor onze beken en sloten en voor de gebieden waar we water opvangen. Ook zijn er leggers voor onze stuwen, gemalen, duikers, dijken en dammen. Deze leggers zijn vastgesteld vanuit de Waterwet en de Waterschapswet. We gebruiken ze om ons gebied te besturen en te onderhouden.