U kunt afvalwater met een vracht-/tankwagen aanbieden op een rioolwaterzuivering. Het gaat hier om het soort afvalwater dat u ook op de riolering zou mogen lozen.

 

Waterschap De Dommel accepteert alleen afvalwater dat vrijkomt binnen het beheergebied van Waterschap De Dommel. Daarnaast moet u gegevens over de samenstelling van het afvalwater laten zien. Zo kunnen wij beoordelen of u dit afvalwater mag lozen. Als wij dit afvalwater goedkeuren, dan sluiten we met u een overeenkomst af.

Het waterschap accepteert afvalwater met een vrachtwagen op de rioolwaterzuiveringen in Tilburg en Eindhoven. Soms mag u het afvalwater op de rioolwaterzuiveringen van Boxtel, Hapert, Biest-Houtakker, Soerendonk en Haaren aanbieden. Dit overlegt u met de beheerder van de rioolwaterzuivering. Op de rioolwaterzuivering in Sint-Oedenrode is dit vergunningtechnisch niet mogelijk. Bel (0411) 618 618 en vraag naar onze procesoperator A.

Hoe dien ik een verzoek in?

U kunt een verzoek tot levering van afvalwater indienen bij het waterschap. Gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier.
Stuur het ingevulde formulier naar:
Waterschap De Dommel
Postbus 10.001
5280 DA  Boxtel
t.a.v. proces Beheer afvalwaterketen.

Gerelateerde producten

Heeft u gevonden wat u zocht?