"Binnen het directieteam ben ik verantwoordelijk voor het werk in het watersysteem. Het gaat om alles dat te maken heeft met grondwater en het water uit beken en sloten.

Marit Borst

De klimaatverandering met extreme buien en langdurige droogte zorgt voor grote uitdagingen. Daarom hebben we een koers ontwikkeld voor een toekomstig en klimaatrobuust watersysteem in 2050. De aandacht verschuift van het oppervlaktewater naar het grondwater. En in plaats van water afvoeren moeten we water vasthouden.

Tegelijk is er ook een verandering nodig om een goede waterkwaliteit te bereiken. Dit doen we in een zeer dynamische en gevarieerde omgeving. Een omgeving met agrarisch gebied, steden en natuur. Daar spelen meer grote maatschappelijke opgaven. Samen met andere overheden, inwoners en bedrijven werkt een heel team van enthousiaste en betrokken medewerkers aan oplossingen."

Externe vertegenwoordiging (onbetaald)

  • Platform Eigenaren Overleg Aquon
  • Opdrachtgeversberaad Waterschappen
  • Adviesraad HWBP
  • Werkgroep Bedrijfsvoering, Digitalisering en Dienstverlening (Unie van Waterschappen)
  • Directeurenoverleg NOVEX Brabant

Nevenfuncties

  •  Lid Raad van Advies Infratech (niet betaald)
  •  Voorzitter Raad van Toezicht Heifer Nederland (niet betaald)
  •  Lid Raad van Toezicht Unie van Bosgroepen (niet betaald)