Meer ruimte voor water in het beekdal van de Essche Stroom

Waterschap De Dommel werkt al ruim 15 jaar aan een verbetering van het beekdal van de Essche Stroom. Vanuit de lucht is goed te zien hoe de beek op vele plekken weer door het landschap meandert. Ook in het buitengebied, tussen de Belversedijk, vlakbij kasteel Nemerlaer, en de stuw in Esch, zal de Essche Stroom weer door het landschap gaan kronkelen. Dit traject is de laatste schakel van het gehele Essche Stroom project dat eind 2023 klaar moet zijn. Nog net op de valreep van 2021 is er een mooie mijlpaal bereikt. Het projectplan Herinrichting Essche Stroom Bruggelaar is klaar en kan worden ingezien van 20 december 2021 tot en met 1 februari 2022.

Bruggelaar is sluitstuk

In 2005 is er een visie voor de Essche Stroom gemaakt. Hierin staat beschreven hoe het waterschap in fases werkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit, een schone waterbodem, het vasthouden en afvoeren van water en aan meer ruimte voor natuur en recreatie. Projectleider Hans Koekkoek is al deze jaren al verbonden aan de Essche Stroom. “In de afgelopen jaren hebben we de visie in acht grote deelprojecten uitgevoerd. Het traject Bruggelaar vormt het sluitstuk. Ook dit traject kent verschillende deelgebieden met elk hun eigen unieke kenmerken. We hebben, binnen deze deelgebieden, zeer zorgvuldig gekeken naar alle belangen en mogelijkheden voor agrarisch gebruik, natuur, recreatie en water. Het was een hele puzzel om alle kansen en knelpunten in kaart te brengen, oplossingen te bedenken én om ze vervolgens met elkaar te verbinden tot één geheel. Een proces dat veel tijd heeft gekost, maar wat nu gelukt is. Mede dankzij de betrokkenheid van de omgeving.”

Inspelen op klimaatveranderingen

De veranderingen en wisselingen in het klimaat spelen een grote rol bij het anders inrichten van het beekdal. We hebben te maken met extreme droogte, maar ook met extreme hoosbuien. Daar moet rekening mee gehouden worden. Daarom gaat de Essche Stroom weer meanderend haar weg door het landschap vinden. Het profiel van de Essche Stroom wordt smaller en minder diep, door het ophogen van de bodem van de beek. Zo blijft het water langer in het gebied, dat goed is tegen verdroging. Maar er komt ook meer ruimte voor het water om in, regenachtige perioden, buiten de oevers treden.

Verbeteren kwaliteit van water en natuur

De nieuwe inrichting van de beek zorgt ook voor een verbetering van de waterkwaliteit en voor meer variatie in natuurontwikkeling. Dit is gunstig voor flora en fauna in het water en de biodiversiteit van het beekdal. Ook de laatste paar honderd meter van zowel de Kleine Aa als de Rosep krijgen nieuwe meanders in een halfopen landschap. Zo ontstaat er een mooie verbinding tussen deze beken en de omliggende natuur.

Visvriendelijke stuw

Ter hoogte van Esch wordt de bestaande stuw verwijderd. Ongeveer 300 meter verderop, richting het gebied de Ruiting, komt een nieuwe stuw. Vissen kunnen deze stuw straks passeren via een meanderende vistrap die als een bypass om de stuw loopt.

Wandelbruggen

In gesprek met de omgeving kwamen wandelpaden en ommetjes veel ter sprake. Daar is rekening mee gehouden in de plannen. Er komen ommetjes in het gebied, met twee nieuwe wandelbruggen, zodat het mogelijk is om de Essche Stroom over te steken.

Ontwerpprojectplan ter inzage

Op 14 december 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel het ontwerpprojectplan Herinrichting Essche Stroom Bruggelaar vastgesteld. Het projectplan is vanaf 21 december 2021 tot en met 1 februari 2022 te bekijken. Een papieren versie van de plannen is ook beschikbaar. Deze kan, door de coronamaatregelen, alleen op afspraak worden ingezien. U kunt hiervoor contact opnemen met Waterschap De Dommel, tel: 0411-618618

Geen inloopbijeenkomst, afspraak is wel mogelijk

“Het idee was om een inloopbijeenkomst te organiseren, zodat de omgeving de ontwerpen kan inzien en met ons daarover in gesprek kan gaan”, geeft Hans Koekkoek aan. “Maar helaas is het, nog altijd, niet vanzelfsprekend om dit soort bijeenkomsten te houden.” Wie toch graag met het projectteam in gesprek wil om de plannen door te spreken, kan zich aanmelden via esschestroom@dommel.nl. Op maandag 17 januari en donderdag 20 januari 2022 is het mogelijk om, op afspraak, naar het waterschapskantoor in Boxtel te komen. Uiteraard kan het gesprek ook online plaatsvinden, wanneer dat de voorkeur heeft.

Samenwerking en financiering

Het project is in samenwerking met de gemeenten Boxtel en Oisterwijk en de provincie Noord-Brabant. De realisatie wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van de provincie Noord-Brabant en van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.