De grondwaterstanden in Brabant staan nu, op peildatum 1 april 2024,  hoger dan gemiddeld voor de tijd van het jaar. Daarom komt er voor de maanden april en mei geen verbod voor het beregenen van grasland met grondwater. Na een erg natte herfst en winter is dat geen verrassing. 

Start droogteseizoen

Hoewel we dit voorjaar natter ingaan dan de afgelopen jaren, blijft het verstandig om spaarzaam te zijn met (grond)water. En water vast te houden. Een droge en warme periode kan zo weer aanbreken, hebben we afgelopen jaren gemerkt. In het groeiseizoen halen bomen en planten water uit de bodem om te groeien. De verdamping neemt toe. Het grondwaterpeil zakt dan snel. De opgebouwde buffer in de bodem is hard nodig om een droge periode te kunnen overbruggen. 

Voorjaarsregeling beschermt grondwatervoorraad 

Elk jaar op 1 april bepalen de Brabantse waterschappen op basis van de actuele grondwaterstanden of beregenen van grasland met grondwater mogelijk is. Deze voorjaarsregeling geldt van 1 april tot 1 juni en is bedoeld om de voorraad grondwater in Brabant te beschermen. De regeling gaat over het beregenen van graslanden, sportvelden en golfterreinen buiten de beschermde gebieden. In 2019 en 2022 was een verbod nodig, in 2021 spande het erom. In 2023 was ook geen verbod nodig in het voorjaar. 

Verdroging vraagt aanpak van jaren 

De Brabantse waterschappen zetten zich gedurende het hele jaar  in om  droogte en verdroging te voorkomen. Samen met de agrarische sector, natuur-/terreinbeheerders, gemeenten, Rijkswaterstaat en provincie kijken we naar de juiste maatregelen om meer water vast te houden en het grondwater aan te vullen. Het watersysteem zal op termijn veranderen en daarmee ook de lokale aanpassing van de  grondwaterstand. Zodat Brabant ook in de toekomst beter voorbereid is op langere, drogere periodes.