Sinds 1 januari 2018 is de individuele waterzuiveringsplicht van gewasbeschermingsmiddelen voor de glastuinbouw van kracht. Een van de oplossingen om aan deze verplichting te voldoen is volledige recirculatie, oftewel nullozing. De randvoorwaarden voor het aantonen van een dergelijke nullozing zijn nu bekend.