Waterschap De Dommel deelt actief gegevens over water. Denk aan kaartmateriaal en actuele meetgegevens over grond- en oppervlaktewater. Iedereen kan en mag deze gebruiken.