Paul Koemans, directeur waterketen

"Ik ben verantwoordelijk voor de afvalwaterketen, informatievoorziening, technische infra, datamanagement, dienstverlening, facilitair en belastingen.

Paul Koemans
Paul Koemans

Afvalwater is steeds meer kansrijk water. We maken het niet alleen schoon, maar we halen hier ook grondstoffen uit. Van biologisch afbreekbare plastics tot groen gas. We staan niet stil in onze ontwikkelingen. We halen bijvoorbeeld binnenkort ook medicijnresten uit ons afvalwater.

Ook worden we steeds digitaler. We kunnen veel meer met onze informatie. En we passen vernieuwende ideeën toe. Ontwikkelingen gaan heel snel. Dit is een proces dat niet verandert.

Doelen van ons en van de samenleving komen ook in mijn takenpakket samen. Samenwerking vindt breed plaats tussen waterschappen onder elkaar, andere overheden, bedrijven en scholen. Landelijk ben ik actief in de Vereniging van Zuiveringsbeheerders en de Energie- en Grondstoffenfabriek."

Nevenfuncties

  •  Voorzitter Commissie Regelgeving en Controle bij de Waarderingskamer in Den Haag (vacatiegeld-vergoeding)
  •  Bestuurslid Stichting Vrienden van Liduina in Boxtel (niet betaald)