In het gebied van Waterschap De Dommel komen verschillende soorten voor die overlast veroorzaken. Deze zogenaamde plaagsoorten zijn vaak moeilijk te bestrijden. Ze zorgen bijvoorbeeld voor dichtgroeien van beken en sloten. De vaak uitheemse soorten verdringen inheemse soorten en vormen zo een risico voor de biodiversiteit. Bestrijden is vaak erg arbeidsintensief en weinig effectief.

Het is belangrijk om problemen voor te zijn en verspreiding te minimaliseren. U kunt helpen door tuin-, vijver-, en aquariumplanten niet in het oppervlaktewater te lozen. Voor het onderhoud aan beken en sloten waar plaagsoorten voorkomen, moeten verschillende zaken in acht genomen worden. Hoe precies gehandeld moet worden, hangt af van de soort. Dit is beschreven in de werkinstructies, die u hieronder kunt downloaden. Voor de meest voorkomende soorten in het Dommelgebied is een losse instructie toegevoegd.

Samenwerking

Waterschap De Dommel werkt intensief samen met Waterschappen Aa en Maas en Brabantse Delta. Sinds 2014 hebben we een gezamenlijke strategie voor de bestrijding van plaagsoorten. Op dit moment is er een bredere samenwerking gestart, gecoördineerd door de provincie. Hierbij zijn de naast de waterschappen de terrein beherende organisaties betrokken, aan de gemeentes zal gevraagd worden om hierbij aan te sluiten.  

Downloads

Heeft u gevonden wat u zocht?