In het gebied van Waterschap De Dommel komen verschillende soorten voor die overlast veroorzaken. Deze zogenaamde plaagsoorten zijn vaak moeilijk te bestrijden. Ze zorgen bijvoorbeeld voor dichtgroeien van beken en sloten. De vaak uitheemse soorten verdringen inheemse soorten en vormen zo een risico voor de biodiversiteit. Bestrijden is vaak erg arbeidsintensief en weinig effectief.