De komende jaren werkt Waterschap De Dommel samen met een bouwteam aan het renoveren van de zuiveringsonderdelen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Tilburg. Zo werken we samen aan een goede basis op onze rioolwaterzuiveringen voor de toekomst.

Aanpak

In 2023 starten we met fase 1: De beluchtingstanks. Eerder renoveerden we al de beluchtingstanks van de rioolwaterzuivering van Eindhoven. Hoe we dit aanpakten zie je in de video op de pagina van het project in Eindhoven www.dommel.nl/beluchtingstanks. In Tilburg pakken we dit op een soortgelijke manier aan. De vernieuwde beluchtingstanks zijn begin 2025 klaar. Daarna gaan we aan de slag met het vernieuwen van de mechanische zuivering.

Resultaat

Met dit project zorgen we ervoor dat alle zuiveringsonderdelen van de RWZI van Tilburg er weer heel wat jaren tegen kunnen en de kwaliteit van het gezuiverde water wordt verbeterd. Zo werken we samen aan een goede basis op onze rioolwaterzuiveringen voor de toekomst en schoon water voor Tilburg en omgeving.

Samenwerking

De werkzaamheden op RWZI Tilburg worden uitgevoerd door de Water Zuiveringen Alliantie (WZA). Dit bouwteam is een samenwerking van Waterschap De Dommel met:

Meer informatie

Wil je meer weten over de renovatie van RWZI Tilburg neem dan contact op met projectmanager Joost Bekkers via jbekkers@dommel.nl of 0411 – 618 618.

Ontwikkelingen in de directe omgeving

In de directe omgeving van de rioolwaterzuivering (RWZI) van Tilburg gaat de komende jaren nog veel gebeuren.

Groengasinstallatie en CO2 afvang

In 2023 namen we een groengasinstallatie met CO2 afvang op de RWZI Tilburg in gebruik.

Verplaatsing waterberging

Tot eind 2024 werkt TenneT voor Waterschap De Dommel aan het verplaatsen van de waterberging van de rioolwaterzuivering (RWZI) Tilburg. Deze verplaatsing is nodig voor het nieuwe hoogspanningsstation van Tennet, dat deels op de plek van de huidige waterberging komt te liggen. Meer informatie hierover staat op de projectpagina over het verplaatsen van de waterberging.

Nooduitlaat en noodberging

Met een nooduitlaat en noodberging aan het begin van de RWZI Tilburg zorgen we ervoor dat we in geval van nood het water van hevige regenbuien uit de stad Tilburg tijdelijk kunnen opvangen. En vervolgens stapsgewijs door de rioolwaterzuivering laten gaan. De plannen voor een eventuele aanleg van een nooduitlaat en noodberging bij RWZI Tilburg zijn in voorbereiding. De verwachting is dat deze plannen in 2024 duidelijk worden.

Landschapspark Pauwels

De RWZI ligt in het gebied waar Gemeente Tilburg het Landschapspark Pauwels ontwikkelt. De komende tien jaar werken gemeente en waterschap samen om binnen Pauwels een groot Water- en klimaatlandschap te ontwikkelen. Meer informatie hierover staat op de website van Landschapspark Pauwels.

Recropassage en EVZ

In Landschapspark Pauwels realiseren Gemeente Tilburg en Provincie Noord-Brabant een recropassage en een ecologische verbindingszone (EVZ). Dit zorgt ervoor dat planten en dieren vrij kunnen groeien en bewegen in het gebied. Waterschap De Dommel is partner in de totstandkoming van de ecologische verbindingszone.

Haalbaarheidsonderzoek moerasbos

Kan een moerasbos goed zijn voor planten en dieren in het gebied rond de RWZI Tilburg? Dit onderzoeken we de komende periode in een haalbaarheidsonderzoek. Een moerasbos zorgt voor het sneller ecologiseren van gezuiverd rioolwater. Resultaten van het onderzoek worden in 2024 verwacht.