Samen werken we aan schoon water voor Eindhoven en omgeving.

Op onze rioolwaterzuiveringen zuivert Waterschap De Dommel het rioolwater van inwoners en bedrijven in ons gebied. Dat rioolwater loopt via een rioolstelsel naar een van onze acht zuiveringen. Uit onderzoek bleek dat een deel van het riool tussen Leenderheide – Rielsedijk in Eindhoven niet meer in orde was. Om het risico op lekkages of instortingen weg te nemen, is er eind 2019 een tijdelijke leiding aangelegd.  Om dit deel van het systeem voor de komende 70 jaar weer op niveau te brengen, bereidt het waterschap een renovatie van het deel tussen Leenderheide en Rielsedijk voor.

De planning is om dit in 2025 gerealiseerd te hebben.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het project?
U kunt zich online aanmelden voor de nieuwsbrief.
https://www.dommel.nl/nieuwsbrieven

​Afvalwater Riool Zuid: 100.000 badkuipen per uur

Afvalwater Riool Zuid is een belangrijke leiding en verplaatst een indrukwekkende hoeveelheid water. Op regenachtige dagen stroomt er namelijk zo'n 13.000 m3/per uur aan afvalwater door deze afvalwaterleiding. Dat zijn ongeveer 100.000 badkuipen vol met rioolwater per uur!

Met een Mini door het riool?

Al dat afvalwater stroomt door leidingen onder de grond naar onze zuivering, waar dit rioolwater weer schoon gemaakt wordt. De leiding onder de grond is nog groter dan de leiding die nu boven de grond zichtbaar is. Het bestaande riool is een koker met binnenmaten van 1,90 m breed en 1,50 m hoog. Dit betekent dat het mogelijk is om met een Mini door het stelsel te rijden.

Rioolwater

Het rioolwater komt uit de gemeenten Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Dit water gaat vanuit deze gemeenten, via het gemaal in Aalst en via deze hoofdleiding, naar de rioolwaterzuivering in Eindhoven. Ook Steensel, Luyksgestel en Heeze-Leende gebruiken deze hoofdleiding, via een aansluiting halverwege.

Aanpak

Het renoveren van een rioolstelsel is geen eenvoudige klus. Zeker niet in de omgeving van een natuurgebied. De renovatie gebeurt dan ook in fases.

 1. Tijdelijke noodleiding boven de grond
 2. Studie en onderzoek renovatie
 3. Technische voorbereiding
 4. Uitvoering renovatie

1. Tijdelijke noodleiding boven de grond (2019)

De rioolleiding in dit gebied ligt er al sinds 1974. De koker ligt circa 3 meter onder de grond. Het beton (waar de koker van gemaakt is) is in de loop der jaren door zuren uit het rioolwater aangetast. Hierdoor zou het riool in kunnen storten en het rioolwater wegstromen. Voor het aangetaste deel van het riool is er een noodriool aangelegd. Deze ligt deels onder de grond en deels boven de grond. Het gedeelte boven de grond kunt u zien als u door de Stratumse Heide wandelt of fietst. Bijzonder is dat de, normaal gesproken onzichtbare, taak die het waterschap uitvoert nu zo zichtbaar wordt.

Waarom boven de grond?

Een leiding die boven de grond ligt is een bijzondere oplossing. De reden hiervoor is dat de noodleiding in de Stratumse Heide aangelegd moest worden. Dwars door een natuurgebied dus. Door de leiding boven de grond te leggen, waren graafwerkzaamheden niet nodig. Hierdoor werd de grond en de loop van de dieren zo min mogelijk verstoord. De werkzaamheden zijn samen met Brabants Landschap en de gemeenten Eindhoven en Geldrop-Mierlo uitgevoerd.

Op onderstaande plattegrond ziet u waar de tijdelijke (bovengrondse) leidingen liggen in het gebied.

2. Studie en onderzoeksfase (2021)

In 2021 zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd en vond er een uitgebreide variantenstudie plaats. Waterschap De Dommel heeft hiervoor adviesbureau Royal HaskoningDHV ingeschakeld. Er is zorgvuldig onderzocht en afgewogen of het nieuwe rioolstelsel (het stuk dat vervangen moet worden) op dezelfde plek kan komen te liggen of dat er wellicht een ander tracé beter geschikt zou zijn, bijvoorbeeld waar nu de tijdelijke noodleiding ligt.

Samen met de omgeving

Deze onderzoeken en het maken van keuzes doet het waterschap niet alleen. We doen dit in overleg met de naaste omgeving, zoals particuliere grondeigenaren en onder andere Buurtschap Riel. Andere belangrijke partijen zijn Rijkswaterstaat (vanwege de A67), Brabants Landschap, de gemeenten Eindhoven en Geldrop-Mierlo en VDL. 

Onderzoeken

Om goede keuzes te kunnen maken, hebben we gegevens nodig die kunnen helpen bij het maken van de juiste afweging.
De volgende onderzoeken zijn daarom uitgevoerd:

 • Flora en faunaonderzoek
 • Archeologisch cultuurhistorisch onderzoek
 • Onderzoek naar de grondopbouw en grondwater
 • Onderzoek naar aanwezige kabels en leidingen
 • Onderzoek naar niet gesprongen explosieven

Keuze tracé en duurzaam materiaal

Op basis van de uitgevoerde onderzoeken en de variantenstudie is de keuze gemaakt dat het bestaande tracé ook het beste traject is voor het nieuwe stelsel. Het gebied wordt hierdoor het minst belast. Met name de kwaliteit van flora en fauna is daarbij doorslaggevend geweest door het zo min mogelijk veranderen van het maaiveld en het grondwater regime. We graven zo min mogelijk. De huidige leiding moet namelijk verwijderd worden en de nieuwe leiding kan, nagenoeg op dezelfde plek gelegd worden.

Vanzelfsprekend zijn materialen en technieken sinds de jaren '70 ontwikkeld. Daarom komt er nu geen betonnen leiding meer, maar een leiding die beter bestand is tegen de zuren van het rioolwater.

3. Technische voorbereiding (2022)

In 2022 gaan we de uitvoering voorbereiden. Alles dat we van het huidige en het toekomstige riool weten, vormt, samen met de zaken vanuit de omgeving, een (technische) beschrijving die leidend is voor de verdere uitvoering. Vervolgens zal, via een aanbestedingsprocedure, een aannemer geselecteerd worden die het werk gaat uitvoeren.

4.  Uitvoering (2023-2025)

In 2023 hopen we te starten met de werkzaamheden. De uitvoering zal in fases plaatsvinden. Hierbij houden we rekening met de omgeving zoals onder andere het broedseizoen en grondwaterstanden. We hopen de renovatie van het rioolstelsel in 2025 af te ronden.

Planning

 1. Afgerond: 2019

  Aanleg tijdelijke noodleiding

 2. Afgerond: 2021

  Onderzoeken en variantenstudie

 3. Afgerond: 2021

  Definitieve keuze voor nieuw trace Afvalwater Riool Zuid

 4. Afgerond: 2022 - 2023

  Maken van een technisch plan met uitwerking van maatregelen (in detail)

  Aanbesteding van de uitvoering (zoeken van een aannemer die het werk gaat uitvoeren)

 5. Nog te doen: 2023-2024

  Uitvoering werkzaamheden

 6. Nog te doen: 2025

  Oplevering gerenoveerd Afvalwater Riool Zuid (einde werkzaamheden)

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief over de Renovatie Riool Zuid . Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Waterschap De Dommel, tel: 0411-618 618.