Waterschap De Dommel zorgt voor schoon, voldoende en veilig water. Zo zuiveren wij onder andere op onze rioolwaterzuiveringen het rioolwater van inwoners en bedrijven in ons gebied. Dat rioolwater loopt via een rioolstelsel naar een van onze acht zuiveringen. Uit onderzoek bleek dat een deel van het riool tussen Leenderheide – Rielsedijk in Eindhoven niet meer in orde was. Om het risico op lekkages of instortingen weg te nemen, is er eind 2019 een noodleiding aangelegd.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het project?
U kunt zich online aanmelden voor de nieuwsbrief.
https://www.dommel.nl/nieuwsbrieven

Leiding boven de grond

De rioolleiding in dit gebied ligt er al sinds 1974. De betonnen koker ligt (normaal gesproken) circa 3 meter onder de grond. Het beton, waar het riool van gemaakt is, was in de loop der jaren aangetast. Hierdoor zou het riool in kunnen storten en het rioolwater wegstromen. Daarom is er een dubbele leiding als noodriool aangelegd. Deze ligt deels onder de grond en deels boven de grond. Het gedeelte boven de grond  kunt u zien als u in dit gebied bent. Bijzonder dat zo de onzichtbare taak die het waterschap uitvoert zichtbaar wordt.

Op onderstaande plattegrond ziet u waar de tijdelijke (bovengrondse) leidingen liggen in het gebied.

Behoud van de natuur

Een leiding die boven de grond ligt is een bijzondere oplossing. Hierdoor wordt de grond en de loop van de dieren zo min mogelijk verstoord. De werkzaamheden zijn samen met Brabants Landschap en de gemeenten Eindhoven en Geldrop-Mierlo uitgevoerd.

Planning

Er komt een nieuw ontwerp voor de definitieve leiding. Deze leiding komt, waar mogelijk, weer onder de grond te liggen. In de toekomst moet er 12.000 m3 rioolwater per uur door de leiding afgevoerd kunnen worden. Dat zijn ongeveer 100.000 badkuipen vol met rioolwater per uur! De definitieve leiding zal waarschijnlijk vanaf 2023/2024 gelegd gaan worden.

Rioolwater van zeven gemeenten

Het rioolwater komt uit de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-de Mierden, Valkenswaard, Veldhoven, en Waalre. Dit water gaat vanuit deze gemeenten via deze hoofdleiding naar de rioolwaterzuivering in Eindhoven. Ook Steensel en Luyksgestel gebruiken deze hoofdleiding.

Samenwerking

Waterschap De Dommel werkt in dit project nauw samen met Brabants Landschap en de gemeenten Eindhoven en Geldrop-Mierlo.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief over de Renovatie riool Zuid Leenderheide-Rielsedijk. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Waterschap De Dommel, tel: 0411-618 618.