Samen werken we aan schoon water voor Eindhoven en omgeving.

Op onze rioolwaterzuiveringen zuivert Waterschap De Dommel het rioolwater van inwoners en bedrijven in ons gebied. Dat rioolwater loopt via een rioolstelsel naar een van onze acht zuiveringen. Uit onderzoek bleek dat een deel van het riool tussen Leenderheide – Rielsedijk in Eindhoven niet meer van goede kwaliteit was. Om het risico op lekkages of instortingen weg te nemen, is er eind 2019 een tijdelijke noodleiding (boven de grond) gemaakt. Om te zorgen het afvalwater ook in de toekomst naar de zuivering kan stromen, renoveren we de leiding tussen Leenderheide-Rielsedijk.

De planning is dat er eind 2025 een vernieuwd riool ligt.

Uitgelicht nieuws

Proefbemalingen vanaf 12 maart 2024

Van12 maart tot ongeveer 15 april 2024 voeren we op 3 verschillende plekken in het projectgebied proefbemalingen uit. Lees meer: Uitvoering proefbemalingen 

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het project?
Aanmelden nieuwsbrief 
Benieuwd? Lees hier de laatste nieuwsbrief(externe link)

​Afvalwater Riool Zuid: 100.000 badkuipen per uur

Afvalwater Riool Zuid is een belangrijke leiding en verplaatst een indrukwekkende hoeveelheid water. Op regenachtige dagen stroomt er namelijk zo'n 13.000 m3/per uur aan afvalwater door deze afvalwaterleiding. Dat zijn ongeveer 100.000 badkuipen vol met rioolwater per uur!

Met een Mini door het riool?

Al dat afvalwater stroomt door leidingen onder de grond naar onze zuivering, waar dit rioolwater weer schoon gemaakt wordt. De leiding onder de grond is nog groter dan de leiding die nu boven de grond zichtbaar is. Het bestaande riool is een koker met binnenmaten van 1,90 m breed en 1,50 m hoog. Dit betekent dat het mogelijk is om met een Mini door het stelsel te rijden.

Rioolwater

Het rioolwater komt uit de gemeenten Bergeijk, Eersel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Dit water gaat vanuit deze gemeenten, via het gemaal in Aalst en via deze hoofdleiding, naar de rioolwaterzuivering in Eindhoven. Ook Steensel, Luyksgestel en Heeze-Leende gebruiken deze hoofdleiding, via een aansluiting halverwege.

Aanpak

Het renoveren van een rioolstelsel is geen eenvoudige klus. Zeker niet in de omgeving van een natuurgebied. De renovatie gebeurt dan ook in fases.

 1. Tijdelijke noodleiding boven de grond
 2. Studie en onderzoek renovatie
 3. Technische voorbereiding
 4. Uitvoering renovatie

1. Tijdelijke noodleiding boven de grond (2019 - heden)

De rioolleiding in dit gebied ligt er al sinds 1974. De koker ligt ongeveer 3 meter onder de grond. Het beton (waar de koker van gemaakt is) is in de loop der jaren door zuren uit het rioolwater aangetast. Hierdoor zou het riool in kunnen storten en het rioolwater wegstromen. Voor het beschadigde deel van het riool is er een noodriool aangelegd. Deze ligt voor een deel onder de grond en voor een deel boven de grond. Het gedeelte boven de grond kun je zien wanneer je door de Stratumse Heide wandelt of fietst. Bijzonder is dat de, normaal gesproken onzichtbare, taak die het waterschap uitvoert nu zo goed te zien is.

Waarom boven de grond?

Een leiding die boven de grond ligt is een bijzondere oplossing. De reden hiervoor is dat de noodleiding in de Stratumse Heide moest komen te liggen. Dwars door een natuurgebied dus. Door de leiding boven de grond te maken, was het niet nodig om te graven.  Hierdoor werd de grond en de loop van de dieren zo min mogelijk verstoord. Het werk is samen met Brabants Landschap en de gemeenten Eindhoven en Geldrop-Mierlo uitgevoerd.

Op het kaartje hieronder kun je zien waar de tijdelijke (bovengrondse) leidingen liggen in het gebied.

Kaartje met projectgebied, waarop de tijdelijke leiding en nieuwe leiding staan ingtekend

2. Studie en onderzoeksfase (2021-2022)

In 2021 hebben we verschillende onderzoeken uitgevoerd. Ook deden we een uitgebreide variantenstudie. Waterschap De Dommel heeft hiervoor adviesbureau Royal HaskoningDHV ingeschakeld. Er is met veel aandacht onderzocht en afgewogen of het nieuwe rioolstelsel (het stuk dat vervangen moet worden) op dezelfde plek kan komen te liggen. Of dat dat een ander tracé misschien beter geschikt zou zijn, bijvoorbeeld waar nu de tijdelijke noodleiding ligt.

Samen met de omgeving

Deze onderzoeken en het maken van keuzes doet het waterschap niet alleen. We doen dit in overleg met de naaste omgeving, zoals particuliere grondeigenaren en onder andere Buurtschap Riel. Andere belangrijke partijen zijn Rijkswaterstaat (vanwege de A67), Brabants Landschap, de gemeenten Eindhoven en Geldrop-Mierlo en VDL. 

Onderzoeken

Om goede keuzes te kunnen maken, hebben we gegevens nodig die kunnen helpen bij het maken van de juiste afweging.
De volgende onderzoeken zijn daarom uitgevoerd:

 • Flora en faunaonderzoek
 • Archeologisch cultuurhistorisch onderzoek
 • Onderzoek naar de grondopbouw en grondwater
 • Onderzoek naar kabels en leidingen in het gebied
 • Onderzoek naar niet gesprongen explosieven

Keuze tracé en duurzaam materiaal

Uit de onderzoeken en de variantenstudie blijkt dat het bestaande tracé ook het beste traject is voor het nieuwe riool. Het (natuur)gebied wordt hierdoor het minst belast. Vooral de kwaliteit van flora en fauna speelt hier een belangrijke rol. We hoeven nu zo min mogelijk te graven. De huidige leiding moet namelijk verwijderd worden en de nieuwe leiding kan bijna op dezelfde plek gelegd worden. Alleen evenwijdig aan de A67 komt het nieuwe riool iets meer noordelijk te liggen. Zo blijft er voldoende ruimte (voor Rijskwaterstaaat) om in de toekomst de A67 te kunnen verbreden.

Materialen en technieken zijn sinds de jaren '70 ontwikkeld. Daarom komt er nu geen betonnen leiding meer, maar een leiding die beter bestand is tegen de zuren van het rioolwater.

3. Technische voorbereiding (2022-2024)

Het voorbereiden van de werkzaamheden aan het nieuwe riool wordt gedaan in een bouwteam. Adviesbureau RoyalHaskoningDHV maakt al onderdeel uit van het bouwteam. Het kiezen van een aannemer is de volgende stap. Dit gebeurt via een officiële aanbesteding. In het bouwteam wordt de planning, de manier van uitvoeren en verdere details bepaald en uitgewerkt.

Een deel van de technische voorbereiding is in 2022 gedaan.

In 2023 en 2024 gaan we door met de voorbereidingen. Alles dat we van het bestaande en het nieuwe riool weten, vormt samen met de zaken vanuit de omgeving, een (technische) plan.

4.  Uitvoering (2024-2025)

In het najaar van 2024 hopen we al wat voorbereidende werkzaamheden buiten te doen. Het werk doen we in fases omdat we rekening houden met de omgeving; zoals het broedseizoen en grondwaterstanden. Het grootste werk zal in 2025 gedaan worden.

Planning

 1. Afgerond: 2019

  Aanleg tijdelijke noodleiding

 2. Afgerond: 2021

  Onderzoeken en variantenstudie

 3. Afgerond: 2021

  Definitieve keuze voor nieuw trace Afvalwater Riool Zuid

 4. Afgerond: 2022 -2024

  Technische voorbereiding

  Het samenstellen van een bouwteam (Waterschap, ingenieursbureau, aannemer)

  Inloopbijeenkomst 11 december 2023

  Het maken van een technisch plan met de uitwerking van maatregelen, een planning en verdere details om uitvoering mogelijk te maken.

  Proefbemalingen 12 maart t/m 15 april 2024

 5. Nog te doen: 2025

  Uitvoering van de werkzaamheden; aanleg van het nieuwe rioolstelsel

 6. Nog te doen: Eind 2025

  Oplevering Afvalwater Riool Zuid (einde werkzaamheden)

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van dit project? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief over de Renovatie Riool Zuid . Heb je een vraag? Dan kun je een email sturen naar rioolzuid@dommel.nl of bellen met Waterschap De Dommel, tel: 0411-618 618.