Aannemerscombinatie Den Ouden en M.J. Van Uijtert startte in maart 2021 buiten aan het project Beekherstel en Waterberging de Run in natuurgebied Grootgoor. Op deze pagina vindt u alle informatie die betrekking heeft op de uitvoering. Inmiddels is het werk bijna klaar. Alleen de klep van de hoogwaterstuw moet nog geplaatst worden. Dit gebeurt in het voorjaar van 2022.

Beekdal de Run

Het Grootgoor-project is onderdeel van een groter plan om het gehele beekdal van de Run opnieuw in te richten.
Projectpagina Beekdal de Run

Natuurbeheer de Run

Interesse om eindbeheerder te worden van natuurgrond in beekdal de Run?
Projectpagina Natuurbeheer de Run

Ruimte voor water bij Grootgoor


waterberging en nieuwe meanders

Vanaf maart vorig jaar is er door de combinatie van aannemers Den Ouden en F.J. van Uijtert buiten hard gewerkt om de maatregelen uit te voeren. In het natuurgebied Grootgoor is er nu meer ruimte voor het beekwater. Door de aanleg van een kade en een regelbare hoogwaterstuw is er een overloopgebied gemaakt dat bij extreme regenval, tijdelijk, kan vollopen met water. Daarnaast meandert de Run weer door het landschap tussen de Kuningen en de nieuwe N69. Dit zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van het water en meer afwisseling van de natuur in en om de beek.

Stuwklep

De werkzaamheden bij Grootgoor zijn grotendeels afgerond. De klep van de hoogwaterstuw wordt nog geleverd en zal in het voorjaar worden aangesloten. De klep zal alleen tijdens extreem hoogwater omhoog worden gezet. Gedurende de rest van het jaar ligt de klep plat naar beneden. Zo vormt de stuw geen hindernis voor de vissen.

Grassen en kruiden

De beplanting rond de beek moet nog aangroeien. In het voorjaar zal het een stuk groener zien. Wie de laatste weken in het gebied gewandeld heeft, kon opmerken dat het nog erg drassig is. Naast dat het veel geregend heeft, is het zaaisel nog niet ontkiemd. Het zaaisel is een mix van grassen en kruiden, die speciaal geselecteerd zijn voor de percelen rondom de Run. In de lente kunnen we het resultaat hiervan zien.

Nieuwsbrieven

We versturen met enige regelmaat een nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden. Aanmelden nieuwsbrief

Timelapse

De aannemer heeft een fotocamera geplaatst in het projectgebied. De camera is gericht op de plek waar de nieuwe stuw wordt gebouwd. Van alle gemaakte foto's wordt regelmatig een timelapse video gemaakt. Bekijk de video's hier.

Samenwerking

Belangrijke samenwerkingspartners zijn de provincie Noord-Brabant, gemeenten Bergeijk, Eersel en Veldhoven en Staatsbosbeheer. Ook in het kader van de gebiedsimpuls N69 werkt het waterschap nauw samen met alle belanghebbende partijen.

Subsidie

Het project wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de provincie Noord-Brabant.