Wij doen er alles aan om schade en overlast te voorkomen en tot een minimum te beperken. Toch kan het gebeuren dat je schade lijdt. Als dat het geval is, kun je dit doorgeven en heb je mogelijk recht op een schadevergoeding.

Geef de schade aan ons door. Denk aan schade door wateroverlast, schade door onderhoudswerkzaamheden of schade door de aanleg van een transportleiding.

Schade digitaal indienen

Je kan de schade makkelijk digitaal doorgeven via onderstaand formulier. Hiervoor heb je DigiD of eHerkenning nodig. Je persoonsgegevens worden dan automatisch ingevuld.

Schade melden

Liever per post?

Je kunt de schade ook per post opsturen. Je brief moet in ieder geval de volgende punten bevatten:

  • Locatie waar de schade is ontstaan
  • Een beschrijving van dat waaruit de schade bestaat met mogelijk bewijsmateriaal
  • De hoogte van het schadebedrag
  • Leg uit waarom het waterschap de schade volgens jou moet vergoeden

Stuur je brief naar:

Waterschap De Dommel
Schadeverzoek
Antwoordnummer 10
5280 VJ  BOXTEL

Als we de schademelding hebben ontvangen, sturen we je een ontvangstbevestiging. Misschien nemen we contact met je op voor extra gegevens. Niet iedere schademelding leidt tot vergoeding. Onze juristen beoordelen jouw schademelding en informeren je over de behandeling ervan.