Tot medio 2026 werkt Waterschap De Dommel mee aan het Vlaams-Nederlandse Interreg-project Schone waterlopen met O3G. Binnen dit project werken we samen aan een betere kwaliteit van gezuiverd water uit rioolwaterzuiveringen (RWZI). Zo komen er uiteindelijk minder medicijnresten en microverontreinigingen in het milieu terecht. En werken we samen aan schoner water, ook voor het Dommelgebied.

Project met steun van Interreg Vlaanderen-Nederland

Projectlooptijd: 01/09/2023 – 31/08/2026

Zie ook de projectwebsite Interreg Vlaanderen-Nederland

Water bij rioolwaterzuivering Tilburg

Rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) maken het vieze water schoon van huishoudens. Hierna stroomt het gezuiverde water (effluent) naar de beek. De kwaliteit van dit effluent is de afgelopen jaar veel beter geworden. Toch komen er steeds meer nieuwe ongewenste stoffen in het rioolwater terecht. In de huidige rioolwaterzuivering kunnen we die niet goed verwijderen. Het gaat onder andere om medicijnresten, pesticiden en PFAS-verbindingen.

Twee technieken

Op dit moment zijn er twee technieken om ongewenste stoffen goed te verwijderen. Dit zijn Ozonisatie (O3) en Granulair Actief Kool (GAK). Beide technieken hebben voor- en nadelen. Ozontechniek is erg efficiënt. Maar heeft als nadeel dat er een kleine kans is op ongewenste bijproducten. Denk bijvoorbeeld aan bromaat en transformatieproducten. Granulair Actief Kool heeft het risico op ongewenste bijproducten niet. Maar bij deze techniek moet het actief kool vaak vernieuwd worden. Dat leidt tot meer kosten en een grote CO2-voetafdruk.

Een combinatie van beide technieken is de beste oplossing voor het verwijderen van ongewenste stoffen uit ons rioolwater. Via het Vlaanderen-Nederland Interregproject Schone Waterlopen door O3G willen we dat laten zien. Een combinatie die de kwaliteit van het water in beken en sloten verbetert in Vlaanderen en Nederland. We laten zien hoe we die kunnen inzetten op onze rioolwaterzuiveringen. 

Daarom onderzoeken we in dit project hoe deze twee technologieën zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit om zoveel mogelijk ongewenste stoffen te verwijderen. Met zo min mogelijk van de genoemde nadelen. Onderdeel van het project is een pilotinstallatie op RWZI Tilburg.

Samenwerking

Dit project is een Vlaams-Nederlandse samenwerking van verschillende organisaties. 

Meer informatie

Meer weten over dit project? Naam dan contact op met Ruud Schemen via rschemen@dommel.nl of 0411-618 618.

Ook interessant

Op onze RWZI Hapert bouwen we een ozoninstallatie voor het verwijderen van medicijnresten. Meer informatie hierover staat op de projectpagina.