Een goede biodiversiteit is belangrijk voor de natuur. Het zorgt voor schoon water, schone lucht en een gezonde bodem. Het waterschap wil ervoor zorgen dat de biodiversiteit niet verder achteruitgaat. Samen met u werken wij aan de verbetering in Midden-Brabant. U kunt hiervoor subsidie krijgen. Een subsidie zorgt er ook voor dat onze bewoners hun natuurlijke omgeving belangrijk vinden.

Waterschap De Dommel betaalt mee

We betalen bijvoorbeeld mee aan verbeteringen in het landschap. Zoals een hakhoutwal, bloemrijk grasland of een poel. Het mag uw eigen idee zijn maar ook een aanvraag met bijvoorbeeld uw buurt of vereniging. U krijgt alleen subsidie voor de kosten die direct te maken hebben met de aanleg van de activiteiten uit de regeling. Het waterschap betaalt 50% van de gemaakte kosten. Zie hieronder welke activiteiten hier bijvoorbeeld onder vallen.

De nieuwe onderdelen in het landschap of andere maatregelen moeten wel minstens 10 jaar blijven bestaan. Een andere voorwaarde is dat de subsidie niet bovenop andere subsidies komt, waar het waterschap indirect aan meebetaalt.

Subsidie aanvragen

Wilt u subsidie Biodiversiteit aanvragen? Gebruik hiervoor het e-formulier.

Subsidie Biodiversiteit aanvragen

Wilt u meer informatie om te zien of u recht heeft op subsidie lees hieronder verder.

Regels subsidie Biodiversiteit

Activiteiten waarvoor we subsidie geven

Het waterschap kan subsidie geven voor de volgende activiteiten:

 • bloemrijk grasland;
 • natuurvriendelijke oever;
 • bosje;
 • hakhoutwal;
 • bomenrijen;
 • bomen die apart staan;
 • knotwilgen;
 • poel;
 • moerasachtige laagte;
 • plas-drasoever;
 • andere landschapselementen, te bepalen door het dagelijks bestuur, als ze voldoen aan de gestelde eisen.

Zie ook

Alle regels

Wilt u weten welke zaken precies vergoed worden, wat onder biodiversiteit valt en wanneer u géén subsidie kan ontvangen? Lees dan 'Nadere regels subsidie biodiversiteit Waterschap De dommel 2021-2025'(externe link).