Het is belangrijk voor de natuur dat er verschillende soorten planten en dieren in een gebied aanwezig zijn. Dit noemen we een goede biodiversiteit. Het zorgt voor schoon water, schone lucht en een gezonde bodem. Het waterschap wil ervoor zorgen dat de biodiversiteit niet verder achteruitgaat. Samen met jou werken wij aan de verbetering in Midden-Brabant. Je kunt hiervoor subsidie (een vergoeding) krijgen.

Waterschap De Dommel betaalt mee

Het waterschap betaalt mee aan verbeteringen in het landschap, maar niet van jouw tuin. Je kan denken aan een hakhoutwal, bloemrijk grasland of een poel. Het mag een eigen idee zijn, maar ook van bijvoorbeeld je buurt of je vereniging. Je krijgt alleen een vergoeding voor de kosten die direct te maken hebben met de aanleg van de activiteiten uit de regeling. Het waterschap betaalt 50% van de gemaakte kosten. Kijk hieronder bij de regels welke activiteiten hier bijvoorbeeld onder vallen.

De nieuwe onderdelen in het landschap of andere maatregelen moeten wel minstens 10 jaar blijven bestaan. Een andere voorwaarde is dat de vergoeding niet bovenop andere subsidies komt, waar het waterschap indirect aan meebetaalt.

Subsidie aanvragen

Wil je een vergoeding voor biodiversiteit aanvragen? Gebruik hiervoor dan het formulier.

Subsidie Biodiversiteit aanvragen

Wil je meer informatie om te zien of je recht hebt op subsidie lees dan hieronder de regels.

Regels subsidie Biodiversiteit

Activiteiten waarvoor we subsidie geven

Het waterschap kan subsidie geven voor de volgende activiteiten:

 • bloemrijk grasland;
 • natuurvriendelijke oever;
 • bosje;
 • hakhoutwal;
 • bomenrijen;
 • bomen die apart staan;
 • knotwilgen;
 • poel;
 • moerasachtige laagte;
 • plas-drasoever;
 • andere landschapselementen, te bepalen door het dagelijks bestuur, als ze voldoen aan de gestelde eisen.

Zie ook

Alle regels

Wil je weten welke zaken precies vergoed worden, wat onder biodiversiteit valt en wanneer je géén subsidie kan ontvangen? Lees dan 'Nadere regels subsidie biodiversiteit Waterschap De dommel 2021-2025'(externe link).

Nieuwsbrief Partnernetwerk Biodiversiteit Brabant

Samen met de Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en Maas en Waterschap Brabantse Delta vormt Waterschap De Dommel het Partnernetwerk Biodiversiteit Brabant. Vier keer per jaar brengen we een nieuwsbrief uit. We laten nieuwe ideeën uit Brabant zien die op hun manier (mee)helpen om de biodiversiteit te verbeteren. We delen praktische tips, voorbeeld uit de praktijk, subsidieregelingen en nog veel meer.

Meld je aan voor de nieuwsbrief(externe link)