Het klimaat verandert en het weer wordt extremer. Dat raakt ons allemaal. Inwoners, boeren, bedrijven en overheden. Actie is daarom nodig. De Dommel heeft hiervoor een subsidie voor klimaatbuffers.

We zien de laatste jaren hoosbuien. Ondergelopen straten en kelders. Ook is er meer droogte en verdroging. De temperatuur wordt hoger. Boeren die oogsten moeten weggooien. De afgelopen jaren werden we hard geconfronteerd met de gevolgen van de veranderingen van het weer. Water en klimaatverandering kennen geen grenzen. Dat maakt dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor wateroverlast en de aanpak van droogte. Actie is nu nodig om uw omgeving voor iedereen leefbaar te houden. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we beter voorbereid zijn op de extremen in het weer.

Dit is een klimaatbuffer

Klimaatbuffers geven regenwater de kans in de grond te zakken en zo het grondwater aan te vullen. Bij hevige regen kan een klimaatbuffer helpen bij het voorkomen van wateroverlast. Het waterschap stimuleert de aanleg van klimaatbuffers door een bijdrage in te stellen. Deze bijdrage is bedoeld voor grotere klimaatbuffers. Denk hierbij aan WADI’s, voorzieningen onder de grond die water opvangen, zaksloten en verhardingen die water doorlaten.

Hoe kan ik subsidie voor klimaatbuffers aanvragen?

U wilt subsidie aanvragen voor het aanleggen van een klimaatbuffer. Gebruik hiervoor het formulier in onderstaand blok. U moet het formulier printen, invullen en uw handtekening zetten.

Aanvragen subsidie klimaatbuffers

U moet de volgende gegevens aanleveren:

  • Een tekening van het gebied en plan.
  • Een uitleg en overzicht van de maatregelen die goed zijn voor het klimaat.
  • Een begroting en een plan om te laten zien hoe u de kosten hiervan kunt dekken.
  • Eventueel een uitleg of berekening van een voorziening die tenminste 0,5 m/dag aan water kan opvangen. Deze moet boven de gemiddeld hoogste stand van het grondwater liggen.

Stuur het formulier naar:

Waterschap De Dommel
t.a.v. Het dagelijks bestuur
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

Subsidie voor afkoppelen regenwater

Bent u op zoek naar een subsidie voor waterbazen, zoals het plaatsen van een regenton of een groene tuin? Bekijk dan hier subsidie voor het afkoppelen van regenwater.