Het klimaat verandert en het weer wordt extremer. Dat raakt ons allemaal. Inwoners, boeren, bedrijven en overheden. Actie is daarom nodig. De Dommel heeft hiervoor een subsidie voor klimaatbuffers.