Om water te besparen en om de kwaliteit van water te verbeteren kunnen vele maatregelen genomen worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om financiële ondersteuning te krijgen (o.a. vanuit de regeling ‘Wel goed water geven’). Maar ook kunnen op het land en erf maatregelen getroffen worden die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud (Groen Blauw Stimuleringskader (Stika) / agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb).

Bloemrijke akkerrand
Bloemrijke akkerrand

Waarom ondersteuning?

Er is nog veel te halen op het gebied van verbeteren van de (grond)waterkwaliteit, het vasthouden van water in het gebied, het voorkomen van wateroverlast en op het gebied van natuur- en landschapsbehoud . Boeren, tuinders, boomkwekers en andere grondeigenaren kunnen maatregelen nemen. En overheden als het waterschap, provincie, Rijk en gemeenten hebben er belang bij. Daarom zijn er subsidies om maatregelen te ondersteunen.

Welke regelingen zijn er?

Bekijk het overzicht van de verschillende regelingen en een verwijzing waar meer informatie te halen valt. De meeste regelingen worden door andere organisaties gecoördineerd en/of verstrekt.

Wat moet u doen?

Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding, ga dan naar de website zoals die bij de maatregel benoemd is. Daar is meer informatie over de regeling te vinden.

De voorwaarden voor de regeling worden door de andere organisaties verstrekt en aan onderstaande informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Heeft u gevonden wat u zocht?