Om water te besparen en om de kwaliteit van water te verbeteren kunnen vele maatregelen genomen worden. Er zijn verschillende mogelijkheden om financiële ondersteuning te krijgen (o.a. vanuit de regeling ‘Wel goed water geven’). Maar ook kunnen op het land en erf maatregelen getroffen worden die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud (Groen Blauw Stimuleringskader (Stika) / agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb).