Slibverwerkingsinstallatie Mierlo renovatie en uitbreiding

De slibverwerkingsinstallatie (SVI) in Mierlo is gebouwd in 1997. Hier behandelen we het slib van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Eindhoven. Ook het slib van kleinere RWZI’s uit de regio komt hier binnen.

De installatie in Mierlo is na bijna dertig jaar trouwe dienst toe aan een grote opknapbeurt. Waterschap De Dommel gaat de komende tijd renoveren en verbouwen om de SVI in Mierlo toekomstbestendig te maken.

SVI Mierlo krijgt opknapbeurt

Wat doen we?

De buffercapaciteit van SVI Mierlo wordt te krap. We hebben nu nog genoeg ruimte om het slib tijdelijk op te slaan en dat willen we zo houden. Door de groei in de regio Eindhoven krijgen we steeds meer slib vanuit de RWZI in Eindhoven. Onze installatie moet daarom meer slib aankunnen.

SVI Mierlo heeft drie buffers waarin slib tijdelijk wordt opgeslagen. Het slib wordt via persleidingen aangevoerd en vervolgens in grote centrifuges ontwaterd. Na het ontwateren brengen we het droge slib naar Tilburg. In de Energiefabriek van Waterschap De Dommel, maken we van het slib groene energie.

De installatie is verouderd en het is toe aan groot onderhoud. Daarom combineren we de renovatie en uitbreiding in één project.

Wat is slib?

Slib is een modderige massa die overblijft na het schoonmaken van rioolwater. Slib bestaat uit restjes organisch materiaal, bacteriën en mineralen. Voordat we het slib kunnen afvoeren, halen we het water eruit. We kunnen het dan verder verwerken. Dat proces noemen ze ontwateren.

Wil je meer weten over het project? Stuur gerust een mailtje naar projectleider Koen de Jong.