Het bestuur van het waterschap besluit regelmatig over plannen, projecten, regels of vergunningen. Deze besluiten maken we met veel aandacht. Voor sommige besluiten vraagt het bestuur eerst om de mening van anderen, voordat het een vast besluit neemt. Dit heet dan een ontwerpbesluit. U kunt uw mening geven op een ontwerpbesluit. Dit heet een “zienswijze indienen”.

Wie kan een mening geven?

Iedereen kan op een ontwerpbesluit reageren. Het waterschap maakt een ontwerpbesluit officieel bekend in het Waterschapsblad. Deze vindt u op de website officielebekendmakingen.nl(externe link).

Hoe kan ik mijn mening geven?

U kunt op verschillende manieren uw mening geven:

Digitaal

Stuur online uw reactie met het formulier.
Geef uw mening aan ons door

Via de post

Stuur een brief naar:
Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

In een gesprek

U kunt een afspraak maken met het Waterschap. In de bekendmaking staat met wie u over het ontwerpbesluit contact kunt opnemen.

Wanneer kan ik mijn mening geven?

Voor het geven van uw mening heeft u zes weken de tijd. Deze periode begint op de dag waarop het ontwerpbesluit bekend is gemaakt. Deze datum vindt u in de bekendmaking van het ontwerpbesluit. Voor sommige plannen is de tijd waarbinnen u kunt reageren korter. Ook dit leest u dan in de bekendmaking.

In uw reactie neemt u de volgende gegevens op:

  • Uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer en e-mailadres;
  • Een omschrijving (bijvoorbeeld titel, projectnaam of projectnummer) van het ontwerpbesluit waarover uw mening gaat;
  • En uw mening.

Reactie op uw mening

  • Alle meningen op een ontwerpbesluit beantwoorden wij in een reactienota. Daarbij geven wij ook aan of we het ontwerpbesluit aanpassen.
  • Als u een reactie heeft gegeven, ontvangt u persoonlijk bericht over de definitieve vaststelling van het besluit. Ook ontvangt u de reactienota waarin u kunt lezen wat we met uw reactie hebben gedaan.
  • De reactienota maken we openbaar. We laten uw naam en adres hierbij weg.
  • Vaste besluiten maken wij ook bekend op officielebekendmakingen.nl(externe link). De reactienota leggen wij ter inzage bij de bekendmaking van het vaste besluit.