Water staat centraal in onze wandeltochten en dat is eigenlijk niet verwonderlijk. Immers, water is mooi en geeft rust. Onze wandelingen voeren langs prachtige beken als de Dommel, Beerze, Reusel, Tongelreep, Rovertsche Leij en de Essche Stroom. U komt langs moerassige beekdalen, watermolens, beekjes met stroomversnellingen, vennen, overstromingsvlakten, rioolwaterzuiveringen en prachtige vijvers.