Waterschap De Dommel deelt actief data met haar omgeving, zoals kaartmateriaal en actuele meetgegevens over grond- en oppervlaktewater. Iedereen kan en mag deze (open) data gebruiken. Thematische data bieden we aan in de vorm van kaartverhalen. In het meetgegevensportaal kunt u zelf meetgegevens selecteren, in grafieken visualiseren en downloaden.