Waterschap De Dommel deelt actief data met haar omgeving, zoals kaartmateriaal en actuele meetgegevens over grond- en oppervlaktewater. Iedereen kan en mag deze (open) data gebruiken. Thematische data bieden we aan in de vorm van kaartverhalen. In het meetgegevensportaal kunt u zelf meetgegevens selecteren, in grafieken visualiseren en downloaden.

Kaartverhalen

De kaartverhalen zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Bij ieder kaartverhaal vindt u een korte uitleg over het gebruik.

Kaartverhaal Droogte

Kaartverhaal Wateroverlast

Kaartverhaal Kansen en risico's

Meetgegevensportaal

In het meetgegevensportaal kunt u zelf gegevens selecteren, in grafieken visualiseren en downloaden. Hiervoor heeft u een account nodig. Op de startpagina van het portaal leest u hoe u een account maakt.

Meetgegevensportaal

De werking van het meetgegevensportaal wordt uitgelegd in de handleiding.

Aanvullende informatie

Stel uw vragen over het gebruik van de data via onderstaande formulier.

Contactformulier

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?