De watergraaf, Erik de Ridder, is voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel.

Erik de Ridder
Watergraaf Erik de Ridder

Hij is geen lid van het algemeen bestuur en heeft geen stemrecht. Wel is hij lid van het dagelijks bestuur. De functie is te vergelijken met die van een burgemeester. De watergraaf wordt voor een periode van zes jaar bij koninklijk besluit benoemd. Hij vertegenwoordigt het waterschap in bijeenkomsten en vergaderingen.