Sinds 1 januari 2024 heeft Waterschap De Dommel een waterschapsverordening. Deze verordening vervangt de Keur. In de waterschapsverordening staan de regels voor bewoners en bedrijven die activiteiten doen bij beken, sloten en gemalen.

Wat is nieuw?

De keur was een traditionele verordening met regels en verboden. De waterschapsverordening is digitaal en de regels zijn verbonden aan de gebieden waar ze gelden. Dus in plaats van algemeen en overal geldig, naar specifiek geldig voor sommige gebieden en activiteiten.  

Met de Omgevingswet werken we met de 'ja, op voorwaarde dat'-regel. Dit betekent dat activiteiten mogen, zolang jij je aan de voorwaarden in de waterschapsverordening houdt. Met de Keur en Algemene regels mochten activiteiten pas als je daarvoor een vergunning had.

Je kunt de regels uit de waterschapsverordening op een aantal manieren vinden:

Digitale kaart

Bij de waterschapsverordening hoort een kaart waarop je kunt zien waar, welke regels gelden.

Bekijk de kaart(externe link)