In de waterschapsverordening staan de regels voor bewoners en bedrijven die activiteiten doen bij beken, sloten en gemalen. De waterschapsverordening vervangt de Keur.

Wat is nieuw?

De keur was een traditionele verordening met regels en verboden. De waterschapsverordening is digitaal en de regels zijn verbonden aan de gebieden waar ze gelden. Dus in plaats van algemeen en overal geldig, naar specifiek geldig voor sommige gebieden en activiteiten.

Met de inwerkingtreding van de omgevingswet verdwenen sommige rijksregels over lozingen. Die regels staan nu in de waterschapsverordening. Het gaat om lozingen op een rivier, beek, sloot van een waterschap of een rioolwaterzuivering van een waterschap. Op de website van Informatiepunt Leefomgeving lees je wat er is veranderd.

Je kunt de regels uit de waterschapsverordening op een aantal manieren vinden:

Digitale kaart

Bij de waterschapsverordening hoort een kaart waarop je kunt zien waar, welke regels gelden.

Bekijk de kaart