mensen die allemaal kijken naar een medewerkster van het Waterschap

Het Ontwerp-Waterbeheerprogramma 2022-2027 is vastgesteld en heeft ter inzage gelegen. De reacties op het Ontwerp-Waterbeheerprogramma worden meegenomen en gewogen bij het verbeteren van het ontwerp naar een definitief Waterbeheerprogramma. Dit najaar neemt het bestuur een besluit over de definitieve vaststelling van het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

Het Ontwerp-Waterbeheerprogramma schetst de ambities van het waterschap voor de lange termijn (2050) en vertaalt deze ambities naar doelen en maatregelen voor de periode van dit Waterbeheerprogramma. Dit Waterbeheerprogramma is een echte koerswijziging van het waterschap. We zijn op een andere manier gaan denken over omgaan met water. Dit is nodig om goed in te kunnen spelen op veranderingen in ons klimaat en in onze omgeving.

De Dommel wil dat de waterhuishouding in 2050 toekomstbestendig is. Dat betekent een waterhuishouding die robuust, wendbaar en in balans met de omgeving is. Een waterhuishouding die voorziet in een goed waterkwaliteit.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Marloes Lenting via telefoonnummer 0411-618618 of via info@dommel.nl.

Erik de Ridder over (ontwerp)waterbeheerprogramma 2022-2027

Kijk en luister naar watergraaf Erik de Ridder

Ambities Waterbeheerprogramma 2022-2027

Bekijk het filmpje Ambities Waterbeheerprogramma 2022-2027