mensen die allemaal kijken naar een medewerkster van het Waterschap

Ons Waterbeheerplan 2016-2021 'Waardevol Water' is in 2015 besloten en vanaf 1 januari 2016 gestart. Met dit plan laten we alle inwoners, bedrijven en overheden in ons gebied weten waar we voor staan, wat komende uitdagingen zijn en wat we gaan doen. We willen inspelen op nieuwe ideeën en kansen die zich aanbieden in ons gebied. Om daar ruimte voor te houden, geven wij in dit plan alleen aan wat we willen bereiken zonder specifiek aan te geven hoe we dat doen.

Met dit waterbeheerplan geven we aan hoe we de komende jaren zorgen voor droge voeten en schoon, voldoende, natuurlijk en mooi water. Er is speciale aandacht voor: voldoende water voor landbouw en natuur, wateroverlast en hittestress in de steden, het sluiten van kringlopen, verwijderen van ongewenste stoffen en het waterbewustzijn. We nodigen én dagen iedereen uit om met ons mee te denken.

Samen, dat is waar we aan gaan werken. Duik, samen met ons, in ons Waterbeheerplan 2016-2021.

Bekijk het Waterbeheerplan 2016-2021, Waardevol Water als E-book.

WBP3 2010-2015: Krachtig water

Het vorige waterbeheerplan had de titel Krachtig Water. We hebben doelen gesteld op de thema’s: droge voeten, voldoende water, natuurlijk water, schoon water, schone waterbodem en mooi water.