Weerbaar Dommelland

Tot medio 2027 werkt Waterschap De Dommel mee aan het Vlaams-Nederlandse Interreg-project Weerbaar Dommelland. Binnen dit project werken Waterschap De Dommel, gemeente Eindhoven, stichting Museum Eindhoven, provincie Noord-Brabant, stad Peer, gemeente Pelt, gemeente Valkenswaard en de Vlaamse Milieumaatschappij samen over de grenzen heen aan een klimaatrobuust en veerkrachtig watersysteem in de Dommelvallei. 

Project met steun van Interreg Vlaanderen-Nederland

Projectlooptijd: 01/03/2024 – 28/02/ 2027

Blijf op de hoogte via de projectwebsite Interreg Vlaanderen-Nederland

Uitnodiging

Op 20 juni 2024 is de feestelijke aftrap van het project in Pelt (B)

Programma en inschrijven

De laatste jaren hebben we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden zoals overstromingen, droogte en hitte, die ons watersysteem en de samenleving onder druk zetten. Hoe gaan we daarmee om in het stroomgebied van de Warmbeek-Tongelreep en de Dommel? Hoe maken we ons watersysteem en landschap klimaatrobuust? De komende  drie jaar worden op verschillende plekken langs deze beken ingrepen gedaan om te zorgen dat het watersysteem hier tegen een stootje kan.   

Genneper watermolen

Waterschap De Dommel gaat binnen Weerbaar Dommelland aan de slag bij de Genneper watermolen. Een bijzondere historische plek in het projectgebied. Hier worden de schuiven in de historische stuw vervangen door geautomatiseerde regelbare stuwkleppen. Ook de vaste kanoglijgoot wordt vervangen door een geautomatiseerde regelbare kanoglijgoot. Deze automatisering zorgt voor beter peilbeheer, en vermindert daarmee de kans op wateroverlast en verdroging. 

Samenwerking

Dit project is een Vlaams-Nederlandse samenwerking van verschillende organisaties. Waterschap De Dommel, gemeente Eindhoven, stichting Museum Eindhoven, provincie Noord-Brabant, stad Peer, gemeente Pelt, gemeente Valkenswaard en de Vlaamse Milieumaatschappij werken samen over de grenzen heen. Belangrijk onderdeel van de samenwerking is kennisdeling. Door kennis te delen en gezamenlijk te leren, werken we aan een duurzame toekomst van het gehele stroomgebied. 

Meer informatie

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Hanne Baudoin via hbaudoin@dommel.nl of 0411-618 618.