Zienswijze indienen

Het bestuur van het waterschap besluit regelmatig over plannen, projecten, regels of vergunningen. Soms schrijft de wet een zienswijzenprocedure voor. Voor sommige besluiten wordt eerst een ontwerpbesluit bekendgemaakt. Voordat het waterschap een definitief besluit neemt, kun je daarop reageren met een zienswijze. Je kunt in de zienswijze je mening geven en aangeven wat je van het ontwerpbesluit vindt.

Wie kan een zienswijze indienen?

Iedereen kan op een ontwerpbesluit reageren. Het waterschap maakt een ontwerpbesluit officieel bekend in het Waterschapsblad. Deze vind je op de website officielebekendmakingen.nl.

Hoe kan ik mijn zienswijze indienen?

Je kunt op verschillende manieren jouw zienswijze indienen:

Digitaal

Stuur online je reactie met het formulier.
Geef je zienswijze aan ons door

Via de post

Stuur een brief naar:
Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

In een gesprek

Je kunt een afspraak maken met het Waterschap. In de bekendmaking staat met wie je over het ontwerpbesluit contact kunt opnemen.

Wanneer kan ik mijn zienswijze indienen?

Voor het indienen van een zienswijze heb je zes weken de tijd. Deze periode begint op de dag waarop het ontwerpbesluit bekend is gemaakt. Deze datum vind je in de bekendmaking van het ontwerpbesluit. Voor sommige plannen is de tijd waarbinnen je kunt reageren korter. Ook dit lees je dan in de bekendmaking.

In je reactie neem je de volgende gegevens op:

  • Naam, adres en graag ook je telefoonnummer en e-mailadres;
  • Een omschrijving (bijvoorbeeld titel, projectnaam of projectnummer) van het ontwerpbesluit waarover jouw mening gaat;
  • Jouw mening.

Reactie op je zienswijze

  • Alle meningen op een ontwerpbesluit beantwoorden wij in een reactienota. Daarbij geven wij ook aan of we het ontwerpbesluit aanpassen.
  • Als je een reactie hebt gegeven, ontvang je persoonlijk bericht over de definitieve vaststelling van het besluit. Ook ontvang je de reactienota waarin je kunt lezen wat we met jouw reactie hebben gedaan.
  • De reactienota maken we openbaar. We laten je naam en adres hierbij weg.
  • Vaste besluiten maken wij ook bekend op officielebekendmakingen.nl. De reactienota leggen wij ter inzage bij de bekendmaking van het vaste besluit.