In het gebied van Waterschap De Dommel kunt u zwemmen in vennen of voormalige zandafgravingen. Voor uw veiligheid en gezondheid meten we regelmatig de kwaliteit van dit 'zwemwater'. Van water met blauwalgen en bacteriën kunt u ziek worden.

Wij adviseren u om alleen te zwemmen in water dat als 'zwemwater' is aangewezen. Ga niet zwemmen bij een rioolwaterzuivering of riooloverstort. Bij hevige regen wordt via zo'n overstort rioolwater geloosd op oppervlaktewater. De kans op bacteriën in dat water is groot. Een lichte besmetting kan al leiden tot darmklachten. Beken en sloten worden ook gebruikt als drinkplaats voor vee en er kunnen bacteriën of darmparasieten van die dieren in het water terechtkomen. Ook dit vormt een risico voor de gezondheid. En zwem nooit in water met een sterke stroming, zoals bijvoorbeeld in de buurt van een stuw. Ook al lijkt het rustig water, onzichtbare onderstromingen kunnen het levensgevaarlijk maken.

Waar u veilig en schoon kan zwemmen

  • www.zwemwater.nl: voor de zwemwaterkaart met de status van alle officiële Brabantse zwemplassen (tijdens het zwemseizoen).
  • Provinciale zwemwatertelefoon 073 680 80 58, voor actuele informatie over de waterkwaliteit (tijdens het zwemseizoen).
  • Pagina 725 van NOS Teletekst
  • Zwemwater app

Download de zwemwater app

Met de gratis zwemwater app. kunt u elk moment nagaan waar u, in Nederland, veilig kunt zwemmen. De zwemwater app. geeft ook informatie over de aanwezigheid van parkeerplekken, horecagelegenheden en over hoe de locatie het beste te bereiken is.

Gerelateerd

Hoe weet ik of mensen en huisdieren ergens veilig kunnen zwemmen?

Download de app van zwemwater.nl of kijk op de website. Het advies is om alleen verkoeling te zoeken bij officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Alleen daar wordt de zwemwaterkwaliteit, hygiëne en de fysieke veiligheid onderzocht en wordt er ook gewaarschuwd wanneer deze niet voldoende is.

Ik wil zwemmen in een beek, ven, meer of rivier die niet in de zwemwater app staat. Is dat wel veilig?

Wij adviseren om contact met het water te vermijden. Dit is namelijk geen zwemwater. De waterkwaliteit wordt hierop dus ook niet gecontroleerd. We kunnen daarom niet garanderen dat dit water veilig is. Er kunnen bacteriën in voorkomen, waarvan mensen en dieren ziek kunnen worden.

In het water is geen blauwalg of botulisme gevonden. Is het dan automatisch veilig om in te zwemmen?

Nee. Naast blauwalg en botulisme zijn er veel meer ziekteverwekkers. Wij controleren niet overal en niet op alle bacteriën. Water in beken bestaat bij droogte vooral uit gezuiverd rioolwater. Wij raden u af om dat water in te gaan. Ga alleen zwemmen in zwemwater. Download de zwemwater app of kijk op www.zwemwater.nl.

Wat moet ik doen na contact met water van slechte kwaliteit?

Bent u toch in contact gekomen met water waarin (mogelijk) blauwalg of botulisme zit? Was dan uw handen en/of neem een douche. Probeer in ieder geval te voorkomen dat u water binnenkrijgt.

Waar kan ik slechte waterkwaliteit melden?

Spoedgeval? Bel 0411 618 618. Of geef het door via het formulier.