In het gebied van Waterschap De Dommel kunt u zwemmen in vennen of voormalige zandafgravingen. Voor uw veiligheid en gezondheid meten we regelmatig de kwaliteit van dit 'zwemwater'. Van water met blauwalgen en bacteriën kunt u ziek worden.