Het is mogelijk om Waterschap De Dommel te machtigen voor het verlenen van een automatische incasso van de verschuldigde belastingen.

Automatische incasso aanvragen of intrekken

U kunt op verschillende manieren uw automatische incasso aanvragen of intrekken.

Digitaal

Automatisch betalen aanvragen of intrekken regelt u heel makkelijk via Mijn Dommel. U heeft DigiD of eHerkenning nodig.

Inloggen bij Mijn Dommel

Telefonisch

Bellen kan ook. Neem contact op via (0411) 618 618, keuze 1.

Schriftelijk

U kunt een brief sturen naar:

Waterschap De Dommel
T.a.v. afdeling invordering
Antwoordnummer 10
5280 VJ  Boxtel

Een postzegel is niet nodig.

Terugboeking incasso

U kunt een incasso ongedaan maken. Hiervoor kunt u bij uw bank een verzoek tot terugboeking indienen. Dit kan telefonisch of door een gele terugboekingskaart (verkrijgbaar bij uw bank) naar uw bank te sturen. Als u de incasso ongedaan maakt, moet u wel de aanslag door een eigen overschrijving betalen. Ook dient u zich te houden aan de uiterste datum van betalen.

Meer informatie over automatische incasso

Heeft u vragen over uw belastingaanslag, de betaling ervan of wilt u kwijtschelding aanvragen? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar (0411) 618 618, keuze 1.
Wilt u bij telefonisch contact uw aanslagbiljetnummer vermelden? U vindt dit aan de rechterkant op de voorzijde van het aanslagbiljet.