Het is mogelijk om Waterschap De Dommel te machtigen voor het verlenen van een automatische incasso van de verschuldigde belastingen.

Automatische incasso aanvragen of intrekken

Als u gebruik wilt maken van de automatische incasso, dan kunt u die op verschillende manieren aanvragen.

Online in de Digitale Balie, tabblad 'Zelf regelen'. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Digitale Balie

Of stuur een email naar: invordering@dommel.nl

Bellen kan ook. Tel: 0411 - 618 618, keuze 1

Schriftelijk:

Waterschap De Dommel
t.a.v. Afdeling Belastinginvordering
Antwoordnummer 10
5280 VJ Boxtel

Een postzegel is niet nodig.

Terugboeking incasso

U kunt een incasso ongedaan maken. Hiervoor kunt u bij uw bank een verzoek tot terugboeking indienen. Dit kan telefonisch of door een gele terugboekingskaart (verkrijgbaar bij uw bank) naar uw bank te sturen. Als u de incasso ongedaan maakt, moet u wel de aanslag door een eigen overschrijving betalen. Ook dient u zich te houden aan de uiterste datum van betalen.

Meer informatie over automatische incasso

Heeft u vragen over uw belastingaanslag, de betaling ervan of wilt u kwijtschelding aanvragen? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar 0411 618 618, keuze 1.
Een e-mail sturen kan ook: belastingen@dommel.nl.

Wilt u bij telefonisch contact uw aanslagbiljetnummer vermelden? U vindt dit aan de rechterkant op de voorzijde van het aanslagbiljet.

Heeft u gevonden wat u zocht?