Het is mogelijk om Waterschap De Dommel te machtigen voor het verlenen van een automatische incasso van de verschuldigde belastingen.