Lid van het dagelijks bestuur
bpeeters@dommel.nl

Bas Peeters

De klimaatverandering brengt grote opgaven voor het waterschap met zich mee. Met als meest tastbare voorbeelden de verdroging en piekbuien. Ik sta voor een waterschap dat aan de slag gaat met de klimaatopgaven. En hiervoor de verantwoordelijkheid neemt. Hierbij kijken we ook naar vernieuwende oplossingen. 

Mijn belangrijkste aandachtspunten zijn:

 • de kwaliteit van het water
 • innovatie en circulariteit binnen het waterschap

De kwaliteit van het water staat onder druk. Niet alleen voedingsstoffen in het water zijn een probleem. Ook het probleem van microplastics, PFAS, drugsafval en medicijnresten wordt steeds groter. Dat vraagt om een nieuwe aanpak en een bestuur met lef. Door te investeren in waterzuivering werken we aan een schone en veilige toekomst voor ons allemaal.

De afgelopen jaren heeft Waterschap De Dommel goede stappen gezet om van rioolwater nieuwe grondstoffen te maken. Maar er zijn nog veel meer kansen. Daarom wil ik vernieuwingen nog meer steunen. En actief verder werken aan het gebruik van deze nieuwe grondstoffen. Je kunt hier bijvoorbeeld groengas en bioplastics van maken. Zo investeert het waterschap in de toekomst en in een beter milieu. Door de nieuwe grondstoffen op de markt te brengen, houden we de waterschapslasten zo laag mogelijk.

Het waterschap is voor veel jongeren een ver-van-mijn-bed-show. Maar het zijn de jongeren die over 50 jaar de gevolgen van klimaatverandering ervaren. Ik zet me in voor een groter bewustzijn onder jongeren van de taken van het waterschap.

Aandachtsgebieden

 • Schoon Water
  Langetermijnvisie op Schoon Water
  Waterketen
  Kader Richtlijn Water (KRW)-maatregelen binnen de keten
  Circulariteit in de keten, grijswatersysteem
  Innovatie in de keten
  Preventiemaatregelen in de keten (bronaanpak)
  Regelgeving en vergunningen in de keten (indirecte lozingen)
  Ondergrondse infrastructuur (assetmanagement)
  Slibverwerking Noord-Brabant
 • Coördinerende rol innovatie, circulariteit en vergunningen in de waterketen
 • Gebiedsportefeuille Kempen (zuid-west, inclusief Veldhoven)
  Inclusief gebiedsgerichte aanpak en Regionale Energiestrategie (RES) in dit gebied
 • Energie en klimaat

Bestuurlijke overleggen

 • Uniecommissie Commissie Waterketens en Emissies (CWE)
 • Schone Maaswaterketen (Erik de Ridder is ambassadeur)

Nevenfuncties privé

 • Jeugdtrainer AV Marvel Boxtel 
 • Voorzitter Vereniging van Eigenaren Pannenschuurlaan Oisterwijk