Het dagelijks bestuur bestaat uit watergraaf Erik de Ridder, Mado Ruijs (Water Natuurlijk), Martijn Tholen (Ongebouwd), Vincent Lokin (Natuurterreinen) en Bas Peeters (VVD).

Het dagelijks bestuur komt iedere twee weken samen. Deze bijeenkomsten zijn niet openbaar. Het dagelijks bestuur zorgt dat alles voorbereid is voordat het naar het algemeen bestuur gaat om een besluit te nemen.

Van links naar rechts: Henk Kielenstijn (secretaris-directeur), Erik de Ridder, Vincent Lokin, Mado Ruijs, Bas Peeters en Martijn Tholen

Functie en taak van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur stelt het beleid en de uitvoering ervan vast. Verder brengt het dagelijks bestuur hierover verslag uit aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor de uitvoering en naleven van wetten en verordeningen (zoals de Waterwet).

Portefeuilles van het dagelijks bestuur

Watergraaf E. (Erik) de Ridder
edridder@dommel.nl

 • Bestuur
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie
 • Calamiteiten
 • Handhaving
 • Informatisering, digitale transformatie
 • WBP
 • Thema: Mooi Water

M.M. (Mado) Ruijs
mruijs@dommel.nl

 • Loco-watergraaf
 • Gebied Beneden-Dommel plus Eindhoven-stad
 • Thema: Droge Voeten
 • Thema: Natuurlijk Water

M.J.P.A (Martijn) Tholen
mtholen@dommel.nl

 • Tweede loco-watergraaf
 • Gebied Boven-Dommel, exclusief Eindhoven-stad
 • Programma Leven-de-Dommel
 • Thema: Voldoende Water

V.E.C (Vincent) Lokin
vlokin@dommel.nl

 • Derde loco-watergraaf
 • Gebied: werkeenheid Hart van Brabant
 • Landbouwtransitie
 • Financiën

S.J. (Bas) Peeters
bpeeters@dommel.nl

 • Vierde loco-watergraaf
 • Gebied: werkeenheid Kempen
 • Thema: Schoon Water
 • Circulariteit

Bestuursprogramma 2019-2023