Het dagelijks bestuur bestaat uit watergraaf Erik de Ridder, Mado Ruijs (Water Natuurlijk), Martijn Tholen (Ongebouwd), Vincent Lokin (Natuurterreinen) en Jan Verhoeven (VVD). Het dagelijks bestuur vergadert iedere twee weken. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het dagelijks bestuur bereidt alles voor wat aan het algemeen bestuur ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Functie en taak

Dagelijks bestuur
Martijn Tholen, Erik de Ridder (watergraaf), Mado Ruijs, Jan Verhoeven, Vincent Lokin en Antje Dekker (secretaris)

Het dagelijks bestuur formuleert het beleid en de uitvoering ervan. Verder rapporteert het dagelijks bestuur hierover aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van wetten en verordeningen (zoals de Waterwet).

Portefeuilles

Watergraaf de heer E. de Ridder

 • Bestuur
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie
 • Calamiteiten
 • Handhaving
 • Informatisering, digitale transformatie
 • WBP 5
 • Thema: Mooi Water

Mevrouw M.M. Ruijs

 • Loco-watergraaf
 • Gebied Beneden-Dommel plus Eindhoven-stad
 • Thema: Droge Voeten
 • Thema: Natuurlijk Water

De heer M.J.P.A Tholen

 • Tweede loco-watergraaf
 • Gebied Boven-Dommel, exclusief Eindhoven-stad
 • Programma Leven-de-Dommel
 • Thema: Voldoende Water

De heer V.E.C Lokin

 • Derde loco-watergraaf
 • Gebied: werkeenheid Hart van Brabant
 • Landbouwtransitie
 • Financiën

De heer J.A. Verhoeven

 • Vierde loco-watergraaf
 • Gebied: werkeenheid Kempen
 • Thema: Schoon Water
 • Circulariteit

Bestuursprogramma 2019-2023

Heeft u gevonden wat u zocht?