Het dagelijks bestuur bestaat uit watergraaf Erik de Ridder, Mado Ruijs (Water Natuurlijk), Martijn Tholen (Ongebouwd), Vincent Lokin (Natuurterreinen) en Jan Verhoeven (VVD). Het dagelijks bestuur vergadert iedere twee weken. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het dagelijks bestuur bereidt alles voor wat aan het algemeen bestuur ter besluitvorming wordt voorgelegd.