Het dagelijks bestuur bestaat uit watergraaf Erik de Ridder, Vincent Lokin (Natuurterreinen), Bas Peeters (VVD), Mado Ruijs (Water Natuurlijk), Martijn Tholen (Ongebouwd) en Fabian Tijhof (PvdA). Het dagelijks bestuur stelt het beleid en de uitvoering ervan vast. Verder brengt het dagelijks bestuur hierover verslag uit aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor de uitvoering en naleving van wetten en verordeningen (zoals de Waterwet). Zij komt iedere twee weken samen. En zorgt dat alles voorbereid is voordat het naar het algemeen bestuur gaat om een besluit te nemen.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel. Met van links naar rechts: Fabian Tijhof, Bas Peeters, Erik de Ridder, Mado Ruijs, Martijn Tholen, Vincent Lokin en Henk Kielenstijn
Van links naar rechts: Fabian Tijhof, Bas Peeters, Erik de Ridder, Mado Ruijs, Martijn Tholen, Vincent Lokin en Henk Kielenstijn

Bestuursprogramma 2023 - 2027

Het algemeen bestuur heeft op 21 juni 2023 het nieuwe bestuursprogramma vastgesteld. Een programma vol ambitie met als titel 'Water voor nu en later, voortvarend aan de slag met de watertransitie’.