Het dagelijks bestuur bestaat uit watergraaf Erik de Ridder, Mado Ruijs (Water Natuurlijk), Martijn Tholen (Ongebouwd), Vincent Lokin (Natuurterreinen) en Jan Verhoeven (VVD). Het dagelijks bestuur komt iedere twee weken samen. Deze bijeenkomsten zijn niet openbaar. Het dagelijks bestuur bereidt alles voor wat aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd om een besluit over te nemen.

 

Dagelijks bestuur
Martijn Tholen, Erik de Ridder (watergraaf), Mado Ruijs, Jan Verhoeven, Vincent Lokin en Antje Dekker (secretaris)

Functie en taak van het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur stelt het beleid en de uitvoering ervan vast. Verder rapporteert het dagelijks bestuur hierover aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor de uitvoering en naleven van wetten en verordeningen (zoals de Waterwet).

      Portefeuilles van het dagelijks bestuur

      Watergraaf de heer E. de Ridder

      • Bestuur
      • Personeel en organisatie
      • Communicatie
      • Calamiteiten
      • Handhaving
      • Informatisering, digitale transformatie
      • WBP 5
      • Thema: Mooi Water

      Mevrouw M.M. Ruijs

      • Loco-watergraaf
      • Gebied Beneden-Dommel plus Eindhoven-stad
      • Thema: Droge Voeten
      • Thema: Natuurlijk Water

      De heer M.J.P.A Tholen

      • Tweede loco-watergraaf
      • Gebied Boven-Dommel, exclusief Eindhoven-stad
      • Programma Leven-de-Dommel
      • Thema: Voldoende Water

      De heer V.E.C Lokin

      • Derde loco-watergraaf
      • Gebied: werkeenheid Hart van Brabant
      • Landbouwtransitie
      • Financiën

      De heer J.A. Verhoeven

      • Vierde loco-watergraaf
      • Gebied: werkeenheid Kempen
      • Thema: Schoon Water
      • Circulariteit

      Bestuursprogramma 2019-2023