Het dagelijks bestuur bestaat uit watergraaf Erik de Ridder, Mado Ruijs (Water Natuurlijk), Martijn Tholen (Ongebouwd), Vincent Lokin (Natuurterreinen) en Jan Verhoeven (VVD). Het dagelijks bestuur komt iedere twee weken samen. Deze bijeenkomsten zijn niet openbaar. Het dagelijks bestuur bereidt alles voor wat aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd om een besluit over te nemen.