Lid van het dagelijks bestuur
ftijhof@dommel.nl

Fabian Tijhof

Waterschap De Dommel staat voor grote uitdagingen. Op alle thema’s. We moeten anders omgaan met water. En dat raakt ons allemaal. Binnen de watertransitie houd ik mij in het bijzonder bezig met de waterkwaliteit in onze beken en sloten. Daarbij is het versterken van de biodiversiteit belangrijk. Biodiversiteit draagt bij aan schoon water, schone lucht en een vruchtbare bodem. En dat is essentieel voor een klimaatrobuuster watersysteem en een toekomstbestendige leefomgeving.

Participatie krijgt al veel aandacht bij het waterschap. Maar daar kan nog wel een tandje bij. Samen met de omgeving plannen maken waarbij iedereen zich gehoord voelt. Daar maak ik me sterk voor. Dat verrijkt onze plannen én zorgt voor een breed draagvlak.

Verder zie ik veel kansen met de digitale transformatie. Hiermee kan ons waterschap beter inspelen op individuele wensen en behoeftes van inwoners, bedrijven en partners. Denk aan een dashboard van de leefomgeving. Waaraan je zaken die je belangrijk vindt koppelt of doorvertaalt.

Ik ben vanaf juni 2023 lid van het dagelijks bestuur. Vanaf 2019 maak ik deel uit van het algemeen bestuur. Ik woon in Tilburg. Mijn rol bij het waterschap combineer ik met de functie van jurist bij de gemeente Breda.

Aandachtsgebieden

 • Coördinerende rol innovatie, circulariteit en vergunningen in het watersysteem
 • Waterkwaliteit in het watersysteem
  Aanpak door innovatie, circulariteit, regelgeving en vergunningen (waaronder bronaanpak en lozingsvergunningen)
 • Groot project in het gebied
  Pauwels
 • Digitale transformatie en informatievoorziening
  Brabants Historisch Informatie Centrum
  Het Waterschapshuis
  Waterkenniscentrum (WKC)
 • Omgevingswet
  Participatie
 • Dienstverlening
  Aquon

Bestuurlijke overleggen

 • Uniecommissie Commissie Waterkeringen (CWK)
 • Hoog Water Beschermings Programma (HWBP)

Nevenfuncties privé

 • Jurist/adviseur Omgevingsrecht Gemeente Breda (bezoldigd)
 • Trainer/coach badminton Tilburg University (bezoldigd)