Lid van het dagelijks bestuur
vlokin@dommel.nl

Vincent Lokin

Een paar generaties lang hebben we met technische oplossingen het watersysteem naar onze hand gezet. Maar de rek is er nu uit. Het watersysteem is uit balans. Steeds meer mensen en functies moeten een plekje krijgen in Midden-Brabant. Het klimaat verandert sneller dan we dachten. De oplossing: geef het water meer tijd en ruimte om zijn natuurlijke weg te vinden. En zorg ervoor dat het schoon blijft. Als we daar goed in slagen heeft iedereen er plezier van.

We noemen dat de watertransitie. Het is een grote ingewikkelde klus, die veel tijd kost. Mijn rol is vooral het bewaken van de lange termijn, zodat hier voldoende geld voor beschikbaar blijft. En dat er een goed plan is om onze voeten droog te houden. Ook als het een tijd enorm hard geregend heeft. Droogte is wel ons grootste probleem, maar ook extreme piekbuien nemen toe. Daar moeten we ons op voorbereiden.

Dat lukt alleen samen. En het moet snel. Een lastige combinatie. Als lid van het dagelijks bestuur zet ik hier graag mijn schouders onder.

Aandachtsgebieden

 • Droge voeten
  HoWaBo - project Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch
  Overige keringen
  Watersysteemtoets
 • Financiën
  Nederlandse Waterschapsbank
  Belastingen
 • Gebiedsportefeuille Beneden Dommel (Noord-Oost)
  Inclusief gebiedsgerichte aanpak en Regionale Energiestrategie (RES) in dit gebied
 • Grondzaken
 • Duurzaam opdrachtgeverschap
 • Recreatiebeleid en sportvisserij

Nevenfuncties privé

 • Directeur Arboribus Silva BV Cromvoirt (bezoldigd)
 • Directeur Alliaria B.V. Cromvoirt