Lid van het dagelijks bestuur
mtholen@dommel.nl

Martijn Tholen

Het klimaat verandert en het weer wordt extremer. We hadden de afgelopen jaren lange periodes van droogte. Maar er was ook wateroverlast door stevige piekbuien. Dat dwingt ons om anders om te gaan met water. Deze watertransitie raakt iedereen: inwoners, bedrijven, landbouw en natuur.

Mijn focus ligt op het verbinden van iedereen die in het Dommelgebied woont, werkt of recreëert. En daar valt nog veel te winnen. Bij ons waterschap en bij onze samenwerkingspartners. Wij zijn voor het gebied aan de slag. En moeten er voor zorgen dat iedereen mee kan doen.

Het ontwikkelen van gebieden doen we samen met de gebruikers. Met veel begrip voor de verschillende belangen. We moeten daarbij meer in kansen en mogelijkheden denken. Daar maak ik me in deze bestuursperiode hard voor.

Ik ben vanaf 2019 lid van het dagelijks bestuur. Vanaf 2009 maak ik deel uit van het algemeen bestuur. Ik woon in Oerle. Ik heb daar een klein natuur inclusief bedrijf met schapen, akkerbouw en natuurlijke beweiding.

Aandachtsgebieden

 • Landbouwtransitie
  Water vasthouden (winterwater, infiltreren, peilverhoging, waterberging)
  Vlaanderen
  Deltaplan Hoge Zandgronden
  Brabants Programma Landelijk Gebied
  Waterschapsverordening
 • Gebiedsportefeuille Boven Dommel (zuid-oost, inclusief Eindhoven)
  Inclusief gebiedsgerichte aanpak en Regionale Energiestrategie (RES) in dit gebied
 • Fauna Beheer Eenheid en Plaagsoorten
 • Beheer en onderhoud (beleid)

Bestuurlijke overleggen

 • Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas (agendalid)
 • Waterakkoord voor de Midden- Limburgse en Noord-Brabantse kanalen (WATAK)

Nevenfuncties privé

 • Bedrijfshoofd Landbouwbedrijf Tholen, Veldhoven (bezoldigd)
 • Steun fractielid CDA, Veldhoven