Lid van het dagelijks bestuur en 1e loco-watergraaf.
mruijs@dommel.nl

Mado Ruijs

Met veel plezier maak ik sinds 2019 deel uit van het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel. Mijn belangrijkste aandachtspunt is een gezonde omgeving voor nu en later. Met schoon water en natuur die tegen een stootje kan.

Droogte, hevige regenval en wateroverlast zijn gevolgen van de klimaatverandering. Hiervoor zijn meer slimme oplossingen nodig. We moeten ons sneller aanpassen aan het nieuwe klimaat met zijn extremen. Dit is hard nodig. Want zo zorgen we voor een groene en gezonde leefomgeving voor volgende generaties.

Zuinig en bewust omgaan met het kostbare water vraagt ook om gedragsverandering. Hier moeten we samen met andere overheden, inwoners, bedrijven, agrariërs en natuurbeheerders aan werken. Daarbij kijk ik vanuit een brede algehele blik.

Hiervoor heb ik 27 jaar gewerkt bij Rijkswaterstaat (verschillende functies). Ik woon in Waalre, heb Medische Biologie gestudeerd, ben getrouwd en heb twee kinderen.

Aandachtsgebieden

 • Voldoende Water
  Droogte-aanpak (inclusief onttrekkingen, verdringingsreeks, beregeningsbeleid, onderbemalingen)
  Stimuleringsregelingen (stedelijk en buitengebied)
  Verstedelijkingsopgave (inclusief Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie)
  Afkoppelen
 • Natuurlijk water / Kader Richtlijn Water (KRW)-herinrichtingsopgaven
 • Coördinerende rol Kader Richtlijn Water
 • Gebiedsportefeuille Hart van Brabant (Noord-West)
  Inclusief gebiedsgerichte aanpak en Regionale Energiestrategie (RES) in dit gebied
 • Biodiversiteit

Bestuurlijke overleggen

 • Breed Bestuurlijk Grondwater overleg in Brabant (BBG)
 • Uniecommissie Commissie Watersysteem (CWS)