De zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezeten betaalt u via de eindafrekening van waterleidingmaatschappij Brabant Water.

Op het aanslagbiljet van de zuiveringsheffing en/of watersysteemheffing ingezetenen kunt u lezen dat uw betaling plaats vindt via de jaarafrekening van Brabant Water. Het waterschap werkt voor de inning van deze belasting samen met Brabant Water. Brabant Water draagt de geïnde zuiveringsheffing af aan het waterschap. Het is niet de bedoeling dat u de zuiveringsheffing en/of watersysteemheffing rechtstreeks aan het waterschap betaalt.

Zie ook jaarafrekening Brabant Water.

Wanneer ontvang ik de jaarafrekening van Brabant Water?

Wat u wel rechtstreeks aan het waterschap betaalt is de watersysteemheffing gebouwd en ongebouwd.

Zie ook betalingsmogelijkheden Waterschap De Dommel.

Hoe kan ik betalen?