U ontvangt één keer per jaar een aanslag waterschapsbelasting. Hierop staat de zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezeten. Met dit geld zorgen we voor mooi, voldoende en schoon water. Denk daarbij aan het voorkomen van wateroverlast en droogte. Deze heffing betaalt u via waterleidingmaatschappij Brabant Water.