U ontvangt één keer per jaar een aanslag waterschapsbelasting. Hierop staat de zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezeten. Met dit geld zorgen we voor mooi, voldoende en schoon water. Denk daarbij aan het voorkomen van wateroverlast en droogte. Deze heffing betaalt u via waterleidingmaatschappij Brabant Water.

Watersysteemheffing ingezetenen

Iedereen in Nederland betaalt watersysteemheffing. Zo draagt u bij aan mooi, voldoende maar ook niet teveel water.

Zuiveringsheffing

Is uw woning aangesloten op het riool? Dan betaalt u zuiveringsheffing woonruimten. Zo betaalt u mee aan het schoonmaken van het afvalwater. Elk huishouden in Nederland betaalt zuiveringsheffing voor 3 vervuilingseenheden (ve). Behalve als u alleen woont. Dan betaalt u voor 1 ve. Kinderen jonger dan 18 jaar tellen ook mee als bewoners.

Op de aanslag van de zuiveringsheffing en/of watersysteemheffing ingezetenen leest u dat u betaalt via Brabant Water. Het waterschap werkt voor het ontvangen van deze belasting samen met Brabant Water. Brabant Water betaalt de zuiveringsheffing af aan het waterschap. Het is niet de bedoeling dat u de zuiveringsheffing en/of watersysteemheffing aan het waterschap betaalt.

Zie ook jaarafrekening Brabant Water.

Wanneer ontvang ik de jaarafrekening van Brabant Water?(externe link)

Wat u wel rechtstreeks aan het waterschap betaalt is de watersysteemheffing gebouwd en ongebouwd.

Hoe kan ik het bedrag betalen aan Waterschap De Dommel?

Hoe kan ik betalen?