De bewoners van de Lindehoeve in Tilburg hebben samen gekozen om hun tuin zo waterbewust mogelijk in te richten. In de video vertelt bewoner Jacques van de Borght over de maatregelen die zij genomen hebben. Zij zijn echte waterbazen!

Ons waterschap werkt dagelijks aan schoon, voldoende en veilig water. En dat kunnen we dus niet alleen. We doen dat samen met inwoners, boeren en bedrijven. Het vergroten van het waterbewustzijn is daarbij belangrijk. Door kennis en informatie te delen over wat goed is voor water, waarom dat zo is en hoe je daar zelf makkelijk bij kunt helpen. Daarmee willen we aanzetten tot bewuster omgaan met water.

In deze video geven de bewoners van de Lindehoeve het goede voorbeeld. Zij plaatsten regentonnen bij elke woning, hebben een groen dak op de berging gemaakt, hebben geveltuintjes en er liggen verschillende grindstroken. "We vinden duurzaamheid belangrijk. omgaan met water op een verantwoorde manier is daar een onderdeel van," vertelt Jacques van der Borght.

Wat kan je zelf doen?

Ook jij kunt natuurlijk zelf iets doen om bewuster om te gaan met water in jouw tuin. In de Waterschijf van Vijf vind je alle tips en weetjes.

Subsidie aanvragen

Waterschap De Dommel wil inwoners enthousiast maken om zelf aan de slag te gaan in de tuin. De regenpijp doorzagen, een regenton plaatsen, een groen dak aanleggen of tegel eruit en plantje erin: het zijn allemaal ideeën voor het los koppelen van regenwater. Daarom sluiten we aan bij de subsidies van gemeenten. Wij bieden zelf dus geen subsidie aan. Kijk of je bij jouw gemeente subsidie kan krijgen.