Het kan voorkomen dat je belastingaanslag van het waterschap niet juist is. Bijvoorbeeld doordat een pand een tijd niet wordt gebruikt. Of je loost geen water op een riolering of sloot. In zulke gevallen kun je bezwaar maken.

Bezwaar maken kan via Mijn Dommel. Je hebt DigiD of eHerkenning nodig om in te loggen.

Mijn Dommel

Bezwaar indienen

Wil je met een brief via de post bezwaar maken, dan moet je duidelijk aangeven tegen welke aanslag en/of beschikking het bezwaar is. Vermeld daarbij:

  • het belastingjaar
  • het aanslagbiljetnummer

Vergeet ook niet om de datum, je naam en adres in de brief te zetten. Het is belangrijk dat je je bezwaar goed omschrijft en alle belangrijke bewijsstukken meestuurt. Het ondertekende bezwaarschrift kun je sturen naar:

Waterschap De Dommel
Belastingheffing en -invordering
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

Bezwaar tegen de WOZ-waarde

Ben je het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde? Daartegen kun je alleen bezwaar maken bij je eigen gemeente.

Het waterschap ontvangt de eventuele aanpassingen in de WOZ-waarde van de gemeente. We passen aan de hand van deze gegevens de opgelegde aanslag Watersysteemheffing gebouwd aan. Daarna ontvang je hierover een brief.