Blauwalg en botulisme komen vooral in de warmere maanden voor. Wij adviseren om in die maanden alleen contact te hebben met water dat aangewezen is als officieel zwemwater. Want daar controleren we regelmatig de kwaliteit van het water. Van contact met water met botulisme of blauwalg kun jij of je huisdier ziek worden.

Wat is blauwalg?

Blauwalgen zijn bacteriën. Ze komen overal in de wereld voor in zoet water. Sommige blauwalgen zijn giftig. Het is dan ook af te raden om te zwemmen in water waar veel blauwalgen in zitten.

Hoe ziet blauwalg eruit?

Blauwalgen hebben vaak een groene of blauwe laag op het water. Soms heeft deze drijflaag ook nog andere kleuren. Dan is de blauwalg aan het afsterven. Bij troebel water denken mensen vaak dat hier blauwalg in zit. Maar er zijn verschillende soorten blauwalg. Ook in helder water kan blauwalg zitten. Zo is er ook blauwalg die via de bodem in bolletjes naar het strand komt. Honden en kinderen vinden het leuk om met deze bolletjes te gaan spelen. Of ze stoppen deze in de mond. Dat is gevaarlijk. Let dus goed op als je deze bolletjes ziet.

Hoe ontstaan blauwalgen?

Blauwalgen leven van licht, koolstofdioxide en voedingsstoffen in het water. Als het warm is (20-30°C) en water niet goed doorstroomt, is de kans op blauwalg groter. Blauwalgen die in het water zitten, komen naar de oppervlakte door het licht. Je kunt blauwalg niet altijd zien. Pas na een paar donkere dagen, na mooi weer, drijft er een laag blauwalgen op het water. Deze laag sterft na een tijdje weer af. Dan verdwijnt deze uit zichzelf. Maar de blauwalgen zijn dan niet uit het water verdwenen. Het zijn er alleen minder en je kunt ze niet zien. Blauwalg komt bijna nooit voor in stromend water, dus niet in beken. Vaak wordt blauwalg ontdekt in stilstaand water, zoals vijvers.

Wat gebeurt er als ik in contact kom met blauwalg?

Als dit gebeurt moet je douchen of je handen wassen. Je kunt jeuk en rode vlekken krijgen als je in contact komt met water met blauwalgen. Mensen en dieren die dit water binnenkrijgen via de mond of neus kunnen maag- of darmpijn krijgen.

Kan ik ziek worden als ik water met blauwalg heb aangeraakt?

Als je water met blauwalgen hebt aangeraakt kun je jeuk en rode vlekken krijgen. Mensen of dieren die dit water in de mond krijgen kunnen misselijk worden. En pijn aan maag en darmen of hoofdpijn krijgen. De één is hier gevoeliger voor dan de ander. Kinderen en honden worden eerder ziek.

Wat doet het waterschap als ze blauwalg vinden?

We controleren van 1 mei tot en met 1 oktober regelmatig de waterkwaliteit van onze officiële zwemwaterlocaties. Vinden we daar blauwalg? Dan staat dit op de website www.zwemwater.nl. Bij die plek plaatsen we borden met een waarschuwing. Let dus altijd op de waarschuwingsborden bij zwemwater. Meer informatie over zwemmen in natuurwater.

Wat doet het waterschap tegen blauwalg?

De Brabantse waterschappen, de Wageningen Universiteit en de Stichting Toegepast Onderzoek (STOWA) onderzoeken samen hoe we het ontstaan van blauwalg kunnen voorkomen.

Hoe lang duurt het voordat de blauwalgen weer uit het water weg zijn?

De laag met blauwalgen op het water sterft na een poosje af. Dan verdwijnt die uit zichzelf. Maar de blauwalgen zijn dan niet weg uit het water. Er zijn wel minder blauwalgen, en je kunt ze niet meer zien.

Wat is botulisme?

Botulisme is een vergiftiging veroorzaakt door een bacterie. Door botulisme sterven dieren, zoals eenden en vissen. Het is meestal niet gevaarlijk voor de mens. Honden en andere dieren kunnen er wel ziek van worden. Botulisme komt voor in beken, sloten of vijvers. Vaak is dit in het voorjaar en de zomer.

Hoe ontstaat botulisme?

Als ondiep water snel opwarmt, kan de bacterie die voor botulisme zorgt zich snel vermenigvuldigen. Deze bacterie komt voor in de grond, de waterbodem, vogels, vissen en andere dieren. In een warme omgeving zonder zuurstof en mét voedsel maakt de bacterie gif aan. Dit gebeurt bijvoorbeeld in dode dieren of rottende planten. Wanneer levende dieren hiervan eten, krijgen zij dit gif binnen. Daardoor kunnen zij verlamd raken of stikken.

Hoe weet ik in welk water botulisme aanwezig is?

Als we botulisme vinden melden we dit bovenaan deze pagina .

Wat moet ik doen bij water (beek, ven, vijver etc.) met botulisme?

We raden je aan extra voorzichtig te zijn. Kom liever niet in contact met besmet water. Ook honden kunnen beter niet in water met botulisme zwemmen. Je kunt daar beter ook niet gaan vissen.

Wat doet het waterschap tegen botulisme?

Het waterschap zorgt voor de kwaliteit van het water in beken en sloten. En doet onderzoek naar botulisme. Afhankelijk van de plek maken waterschap en gemeente afspraken. Deze gaan over het opruimen van de dode dieren en andere maatregelen die nodig zijn. Soms verversen we het water. We voegen meer zuurstof toe. Dat doen we bijvoorbeeld door het water door te spoelen.