Boeren met water. Onze nieuwsbrief met verhalen over water, waterbeheer en ondernemerschap. Vier keer per jaar informeren we u over actuele of seizoensgebonden wateronderwerpen. Dit doen we ook door verhalen van het boerenerf. Hierbij stellen we agrarisch ondernemers de belangrijke vraag “Hoe gaat u op uw bedrijf om met water en waterbeheer?” We hopen dat de boeiende verhalen van uw collega’s u inspireren om samen met ons te werken aan schoon, voldoende en veilig water.