Als je grondwater wilt onttrekken kan het zijn dat je een watervergunning nodig hebt.

Melden of vergunning?

Een bronnering en grondwatersanering bestaan uit verschillende activiteiten met ieder hun eigen regels. Of je een melding moet doen of een vergunning aan moet vragen hangt af van twee activiteiten. Dit zijn:

  • Grondwater onttrekken
  • Grondwater lozen  

Grondwater onttrekken voor bronnering

Wil je grondwater buiten Beschermd gebied waterhuishouding onttrekken? En dit is niet meer dan 50.000 m3 per maand? Dan hoef je geen vergunning aan te vragen. Ook hoef je dit niet te melden. Je moet er wel rekening mee houden dat deze activiteit dan niet langer dan 6 maanden mag duren.

Kijk op de kaart van de waterschapsverordening(externe link) waar de beschermde gebieden liggen.

Grondwater onttrekken voor grondwatersanering

Wil je grondwater buiten Beschermd gebied waterhuishouding onttrekken? En is dat niet meer dan 20.000 m3 per maand?  Dan hoef je geen vergunning aan te vragen. Ook hoef je dit niet te melden. Je moet er wel rekening mee houden dat deze activiteit dan niet langer dan 30 maanden mag duren.

Kijk naar de regels op de kaart van de waterschapsverordening(externe link) waar de beschermde gebieden liggen.

Beschermd gebied waterhuishouding

In Beschermd gebied waterhuishouding hoef je voor sommige onttrekkingen geen vergunning aan te vragen of dit te melden. Dit zijn de sleufbemalingen (dit is vaak een gebied voor leidingen). Ook zijn dit korte onttrekkingen voor het uitvoeren van reparaties of controle aan leidingen of ondergrondse installaties. Je mag niet meer dan 70 m3 per uur grondwater onttrekken. Ook mag het niet langer dan 5 dagen op één plaats duren.

Wanneer je grondwater onttrekt moet je ervoor zorgen dat de grondwaterstand niet lager wordt dan nodig. Ook mag je niet meer grondwater onttrekken en mag het niet langer duren dan nodig is.

Grondwater lozen

Naast regels voor het onttrekken gelden er ook regels voor het lozen. Kijk hiervoor bij grondwater lozen.

Vergunning aanvragen

Moet je voor de onttrekking een vergunning aanvragen? Doe dit dan via het omgevingsloket(externe link). Het is goed om van tevoren contact op te nemen met het waterschap. Het waterschap kent geen meldplicht voor het onttrekken van grondwater voor bronneringen en grondwatersaneringen.