Soms komt er grondwater vrij bij werk zoals bronnering en sanering. Het is de bedoeling dat dit water weer terug  de grond in gaat, of wordt geloosd in beek of sloot. Als u grondwater via de bodem of op de riolering wilt lozen, neem dan contact op met de gemeente waar u dit wilt gaan doen. Wilt u grondwater lozen in een beek of sloot, neem dan contact op met het waterschap.

Controleer of een vergunning of melding nodig is

Via de Vergunningchecker kunt u controleren of u een vergunning moet aanvragen bij Waterschap De Dommel. Hier ziet u ook of u een melding moet doen of dat er een vrijstelling geldt zonder vergunning of meldplicht. Een tip vooraf. Sla de uitkomst op als PDF en voeg deze toe aan de aanvraag of melding.

Doe de vergunningcheck(externe link)

Aangifte doen

Als u grondwater heeft geloosd, moet u dit laten weten aan Waterschap De Dommel. U moet aangifte doen. Dat kan online met DigiD of eHerkenning.

Aangifte doen

Hoeveelheid water

Er zijn regels verbonden aan hoeveel water u kwijt wilt en hoe goed de kwaliteit van dit water is. De de regels voor de hoeveelheid water vindt u in de Keur Waterschap De Dommel 2015(externe link).

Hierbij geldt:

  • Minder dan 50 m3 water per uur lozen: u hoeft geen melding te maken
  • Tussen de 50 en 100 m3 water per uur lozen: maak een melding
  • Meer dan 100 m3 water per uur lozen: u moet een vergunning hebben

U moet minstens 4 weken voordat u het water loost een melding hebben gemaakt. Als u een vergunning nodig heeft, moet u rekening houden met 8 weken.

Kwaliteit van het water

De eisen aan de kwaliteit van het water zijn landelijk besloten. Dit heet officieel Besluit lozen buiten inrichtingen(externe link) en het Activiteitenbesluit milieubeheer(externe link). Deze eisen zijn belangrijk als u water loost vanuit een inrichting. U moet het dan altijd melden als u water gaat lozen. Na het melden duurt het 5 werkdagen of 4 weken voordat de lozing goedgekeurd is. Dat hangt af van hoe lang er geloosd moet worden.

U wilt een melding doen

Melden of een vergunning aanvragen doet u via het Omgevingsloket(externe link). Gaat het u om de hoeveelheid water of de kwaliteit van het water? Als het gaat om de hoeveelheid water kijk dan bij: ‘Het brengen van water in een oppervlaktewater’. Als het gaat om de kwaliteit van het water dan kijkt u bij: ‘Het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam’. Gaat uw melding om beide zaken? Dan kunt u dat in één keer melden.

Als u water wilt lozen in een beek of sloot, dan is het belangrijk dat het gebied niet overstroomt. Het kan zijn dat het waterschap extra eisen stelt als er meer dan 50 m3 water per uur wordt geloosd. Wilt u deze eisen weten? Deze vind u in Besluit lozen buiten inrichtingen(externe link) en Activiteitenbesluit milieubeheer(externe link).

Andere pagina's over dit onderwerp:

Goed om te weten

Toestemming van grondeigenaar

Als de activiteit (voor een deel) gebeurt op grond van iemand anders, moet de grondeigenaar hiervoor toestemming geven. Dan moet u dit met de vergunningaanvraag meesturen:

  • Perceelnummer(s)
  • Naam en adres van de grondeigenaar
  • Handtekening van de grondeigenaar

Andere toestemming en meldingen

Soms moet u voor de activiteiten die u wilt doen, ook een melding doen of een vergunning aanvragen bij een andere organisatie. Denk hierbij aan activiteiten die te maken hebben met bodem, milieu, natuur en water lozen.

Gebruik hiervoor onderstaande websites of neem contact op met de organisatie die verantwoordelijk is. Handige websites voor meer informatie zijn:

Periode van behandeling

Het besluit kan binnen 8 weken of 6 maanden vallen. Hoe lang het duurt hangt af van hoe uitgebreid of lastig uw aanvraag is. Lees hier meer over hoe een aanvraag verloopt.