Bij het lozen van grondwater kan Waterschap De Dommel een aanslag zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing opleggen. Bij een lozing op riolering gaat het om een aanslag zuiveringsheffing, bij een lozing op oppervlaktewater om een aanslag verontreinigingsheffing. De uitgangspunten die in de wet bepaald zijn voor deze heffingen staan in de Waterschapswet en de Waterwet. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap vastgesteld dat er heffing betaald moet worden voor lozing op riolering en rivieren, grachten en sloten.